Joke Schauvliege

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

ANTWERPEN/BEVEREN

Manu Claeys en Wim van Hees van actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos krijgen steun van federaal minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) voor het opschuiven van de gevangenis in Beveren zodat het Meccano tracé mogelijk blijft. De gevangenis, die de Vlaamse Regering op 19 maart wil beginnen bouwen, zou 48 meter westwaarts moeten opschuiven om het Meccano tracé niet te dwarsbomen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft nu ook een milieuvergunning afgeleverd voor de gevangenis van Beveren, pal gesitueerd op het Meccanotracé.

De bouwwerkzaamheden zouden al over drie weken kunnen beginnen. Dit kan allemaal, terwijl het Meccanotracé volop in concurrentie gaat met de Oosterweelverbinding en een milieueffectenrapport (MER) nog in onderzoek is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De bouw van de nieuwe gevangenis van Beveren start op 19 maart. Dat bevestigen staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V) en Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

De werken hadden al in oktober 2011 moeten starten, maar de bouwvergunning werd geschorst omdat er geen definitieve milieuvergunning kwam.

De gevangenis wordt pal op de plek gebouwd waar actiegroepen graag het Meccanotracé van de Oosterweelverbinding hadden zien lopen. Met dit nieuws is de kans dat het tracé er komt, weer kleiner geworden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geachte mevrouw de Minister, beste kabinetsmedewerkers,
 
 
Na het toch zeer ontgoochelende resultaat in Zuid-Afrika, was ik toch zeer blij met de bijna verontwaardigde reactie van Joke Schauvliege, die beloofde om vanuit Vlaanderen en Europa in elk geval door te zetten i.v.m. vermindering uitstoot die bepalend is voor de klimaatsverandering en de stijgende wereldtemperatuur, met desastreuze gevolgen...

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft de milieuvergunning voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven geweigerd. Als argument wijst ze op de slechte luchtkwaliteit die er nu al is in het gebied. De Duitse energiereus E.ON, die de centrale wilde bouwen, is "verrast".

E.ON had plannen om in het Antwerpse havengebied een grote steenkoolcentrale te bouwen. De centrale zou een vermogen hebben van 1.100 megawatt, wat zou overeenkomen met zowat 8 procent van de elektriciteitsbehoefte in België.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Agentschap voor Natuur en Bos is reeds 4-tal weken on line als officiële site Brugse Lappersfortbos. In bijlage historiek voorbije 2 jaar Lappersfortbos & welkom op de laatste wandeling GGF. Op zondag 9 oktober  om 14.30 uur houdt het GGF zijn allerlaatste wandeling in het Lappersfort Poëziebos met verhalenverteller Don Fabulist en bosdichter Peter Holvoet-Hansen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

beste dienaren van de vierde macht,

hierbij stuur ik u kopie van  een brief aan de Minister van milieu van dit gewest,
om haar uit te nodigen het toekomstige rampgebied Sint-Annabos asap te bezoeken.
Zij bezocht immers het rampgebied Kalmhoutseheide.
Natuurlijk is zij niet verantwoordelijk voor die ramp.

Maar, zoals u weet gaf de minister een milieuvergunning af aan de aannemersgroep Noriant, waardoor
90 % van het Sint-Annabos gerooid mag worden. Wie het er niet mee eens was kon naar de Raad Van State.
(Geen wonder dat daar files zijn!).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zeer geachte Mevrouw  de minister,

wij lazen dat u na de brandramp de Kalmhoutseheide bezocht,
en dit niet hebt willen doen tijdens de bluswerkzaamheden.
Wij feliciteren  u met deze o.i. juiste beslissing, ministers doen beter
niet aan  ramptoerisme tijdens een ramp.

Pages