Joke Schauvliege

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Alle plannen en inspanningen ten spijt blijft het leefmilieu een zorgenkind in Vlaanderen. Uit verscheidene onderzoeken van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) blijkt dat de luchtkwaliteit beduidend beter kan en moet. Die algemene kwaliteit is volgens een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij de afgelopen twintig jaar weliswaar sterk verbeterd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen zal tussen 2013 en 2020 zo'n 24 miljoen ton broeikasgassen meer uitstoten dan de Europese doelstellingen. Veel kans op beterschap is er voorlopig niet.

Dat schrijft De Morgen donderdag op basis van prognoses van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Volgens die studie zal de uitstoot vanaf volgend jaar tot en met 2020 niet meer dalen.

Uitstootrechten

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zou het toch nog kunnen dat Joke Schauvliege een grootse politieke daad stelt? Tot nu toe heeft ze wat gerommeld in de marge zonder dat er veel honing loskwam.

Mompelend beleid, weinig articulatie.

Joke kan het in één klap goedmaken en alsnog femme fatale van de Vlaamse democratie worden. Door het verzet van de samenleving rigoureus tegemoet te treden en van de milieuvergunning voor het omstreden Uplace-project een papieren vliegtuigje te maken.

Haar CD&V-achterban vliegt haar gegarandeerd om de hals.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

ANTWERPEN/BEVEREN

Manu Claeys en Wim van Hees van actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos krijgen steun van federaal minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) voor het opschuiven van de gevangenis in Beveren zodat het Meccano tracé mogelijk blijft. De gevangenis, die de Vlaamse Regering op 19 maart wil beginnen bouwen, zou 48 meter westwaarts moeten opschuiven om het Meccano tracé niet te dwarsbomen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft nu ook een milieuvergunning afgeleverd voor de gevangenis van Beveren, pal gesitueerd op het Meccanotracé.

De bouwwerkzaamheden zouden al over drie weken kunnen beginnen. Dit kan allemaal, terwijl het Meccanotracé volop in concurrentie gaat met de Oosterweelverbinding en een milieueffectenrapport (MER) nog in onderzoek is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De bouw van de nieuwe gevangenis van Beveren start op 19 maart. Dat bevestigen staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V) en Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

De werken hadden al in oktober 2011 moeten starten, maar de bouwvergunning werd geschorst omdat er geen definitieve milieuvergunning kwam.

De gevangenis wordt pal op de plek gebouwd waar actiegroepen graag het Meccanotracé van de Oosterweelverbinding hadden zien lopen. Met dit nieuws is de kans dat het tracé er komt, weer kleiner geworden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geachte mevrouw de Minister, beste kabinetsmedewerkers,
 
 
Na het toch zeer ontgoochelende resultaat in Zuid-Afrika, was ik toch zeer blij met de bijna verontwaardigde reactie van Joke Schauvliege, die beloofde om vanuit Vlaanderen en Europa in elk geval door te zetten i.v.m. vermindering uitstoot die bepalend is voor de klimaatsverandering en de stijgende wereldtemperatuur, met desastreuze gevolgen...

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft de milieuvergunning voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven geweigerd. Als argument wijst ze op de slechte luchtkwaliteit die er nu al is in het gebied. De Duitse energiereus E.ON, die de centrale wilde bouwen, is "verrast".

E.ON had plannen om in het Antwerpse havengebied een grote steenkoolcentrale te bouwen. De centrale zou een vermogen hebben van 1.100 megawatt, wat zou overeenkomen met zowat 8 procent van de elektriciteitsbehoefte in België.

Pages