Joke Schauvliege

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Agentschap voor Natuur en Bos is reeds 4-tal weken on line als officiële site Brugse Lappersfortbos. In bijlage historiek voorbije 2 jaar Lappersfortbos & welkom op de laatste wandeling GGF. Op zondag 9 oktober  om 14.30 uur houdt het GGF zijn allerlaatste wandeling in het Lappersfort Poëziebos met verhalenverteller Don Fabulist en bosdichter Peter Holvoet-Hansen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

beste dienaren van de vierde macht,

hierbij stuur ik u kopie van  een brief aan de Minister van milieu van dit gewest,
om haar uit te nodigen het toekomstige rampgebied Sint-Annabos asap te bezoeken.
Zij bezocht immers het rampgebied Kalmhoutseheide.
Natuurlijk is zij niet verantwoordelijk voor die ramp.

Maar, zoals u weet gaf de minister een milieuvergunning af aan de aannemersgroep Noriant, waardoor
90 % van het Sint-Annabos gerooid mag worden. Wie het er niet mee eens was kon naar de Raad Van State.
(Geen wonder dat daar files zijn!).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zeer geachte Mevrouw  de minister,

wij lazen dat u na de brandramp de Kalmhoutseheide bezocht,
en dit niet hebt willen doen tijdens de bluswerkzaamheden.
Wij feliciteren  u met deze o.i. juiste beslissing, ministers doen beter
niet aan  ramptoerisme tijdens een ramp.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In mei 2011 stelde de bosminister ook een plan van aanpak voor om de meest waardevolle en ernstig bedreigde zonevreemde bossen te beschermen, want anders zal - ondanks de vele goede intenties tot bosuitbreiding - de bosbalans niet uit de rode cijfers raken, laat staan dat er netto 10.000 ha extra bos gerealiseerd kan worden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Natuurbeweging wijst beschuldigend naar landbouw

 

 

Er gaat nog steeds meer bos verloren dan dat er bijkomt in Vlaanderen. Nochtans is er wel geld voor herbebossing. Maar de landbouw wringt tegen.

Uit de bosbarometer van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) blijkt dat in 2009 291 hectare bos verdween, terwijl er slechts 203 hectare bijkwam. Netto is dat een verlies van 88 hectare.

Doelstelling

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste Joke,

Je trip naar Cancun is achter de rug. Goed nieuws, het vertrouwen in de klimaatonderhandelingen onder de vleugels van de Verenigde Naties is hersteld. De weg naar een klimaatakkoord in Zuid-Afrika is ingeslagen, maar er zijn nauwelijks harde afspraken. De weg naar Zuid-Afrika is hobbelig, bochtig, met veel kuilen en, zoals al bleek in Cancun: het risico op spookrijders valt niet te onderschatten. Het klimaat is nog lang niet gered.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste Joke,

We gaan de laatste uren in.

Er liggen nog steeds heel wat opties op tafel. Everything is still up in the air. Daarom is er tóch besloten om met kleine groepjes ministers apart te onderhandelen.

Jammer genoeg ontbreken er essentiële zaken volledig in de voorliggende teksten. Zo wordt momenteel gediscussieerd over waar en in wat voor soort document de gemaakte engagementen voor CO2-reducties moeten worden ingeschreven. Meer een discussie over vorm dan over inhoud dus. Maar geen spoor van erkenning voor de gigantische gigaton gap.

Pages