Joke Schauvliege

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In mei 2011 stelde de bosminister ook een plan van aanpak voor om de meest waardevolle en ernstig bedreigde zonevreemde bossen te beschermen, want anders zal - ondanks de vele goede intenties tot bosuitbreiding - de bosbalans niet uit de rode cijfers raken, laat staan dat er netto 10.000 ha extra bos gerealiseerd kan worden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Natuurbeweging wijst beschuldigend naar landbouw

 

 

Er gaat nog steeds meer bos verloren dan dat er bijkomt in Vlaanderen. Nochtans is er wel geld voor herbebossing. Maar de landbouw wringt tegen.

Uit de bosbarometer van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) blijkt dat in 2009 291 hectare bos verdween, terwijl er slechts 203 hectare bijkwam. Netto is dat een verlies van 88 hectare.

Doelstelling

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste Joke,

Je trip naar Cancun is achter de rug. Goed nieuws, het vertrouwen in de klimaatonderhandelingen onder de vleugels van de Verenigde Naties is hersteld. De weg naar een klimaatakkoord in Zuid-Afrika is ingeslagen, maar er zijn nauwelijks harde afspraken. De weg naar Zuid-Afrika is hobbelig, bochtig, met veel kuilen en, zoals al bleek in Cancun: het risico op spookrijders valt niet te onderschatten. Het klimaat is nog lang niet gered.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste Joke,

We gaan de laatste uren in.

Er liggen nog steeds heel wat opties op tafel. Everything is still up in the air. Daarom is er tóch besloten om met kleine groepjes ministers apart te onderhandelen.

Jammer genoeg ontbreken er essentiële zaken volledig in de voorliggende teksten. Zo wordt momenteel gediscussieerd over waar en in wat voor soort document de gemaakte engagementen voor CO2-reducties moeten worden ingeschreven. Meer een discussie over vorm dan over inhoud dus. Maar geen spoor van erkenning voor de gigantische gigaton gap.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste Joke,

Vandaag begint het echte werk.

De voorbije week verliep zonder noemenswaardige incidenten, maar helaas ook zonder al te grote vooruitgang. De geest van Kopenhagen waart nog steeds rond in Cancun. Het vertrouwen is nog niet hersteld. De vrees voor een herhaling van de gebeurtenissen van Kopenhagen, waar een select clubje informele akkoorden in achterkamertjes sloot, is nog steeds groot. Gastland Mexico wil daar alvast komaf mee maken en beloofde dat er  in Cancun geen geheime onderonsjes tussen de ministers zullen plaatsvinden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste Joke,

Vandaag begint het echte werk.

De voorbije week verliep zonder noemenswaardige incidenten, maar helaas ook zonder al te grote vooruitgang. De geest van Kopenhagen waart nog steeds rond in Cancun. Het vertrouwen is nog niet hersteld. De vrees voor een herhaling van de gebeurtenissen van Kopenhagen, waar een select clubje informele akkoorden in achterkamertjes sloot, is nog steeds groot. Gastland Mexico wil daar alvast komaf mee maken en beloofde dat er  in Cancun geen geheime onderonsjes tussen de ministers zullen plaatsvinden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste Joke,

Welkom in Cancun. Een heerlijk vakantieoord waar witte stranden en wuivende palmbomen op je wachten. Ik vrees dat je van al dat moois niet veel zult merken. Er wacht je een boeiende maar zware week. Vorige week, voor de politici aan kwamen, zijn er door de hardwerkende onderhandelaars kleine stapjes vooruit gezet. Wij geloven er nog in, Joke. Maar het zal niet gemakkelijk zijn.

Wat ligt er op je bord? 

Pages