Joke Schauvliege

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De wettelijke vorm…

Klinkt niet meteen sexy, hé. Toch is de discussie over hoe een klimaatakkoord wettelijk verankerd moet worden een hot topic. Zeker nu 2012, het einde van de eerste verbintenisperiode van het Kyotoprotocol, dichter en dichter komt. Een lacune tussen die eerste Kyotoperiode en een post Kyoto klimaatakkoord moet zeker vermeden worden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste Joke,

Binnen 10 dagen vertrek je naar Cancun om er tussen de groten van de aarde over de toekomst van ons klimaat en onze planeet te beslissen. Je hebt op de conferentie van Nagoya over biodiversiteit al wat ervaring opgedaan in die grote internationale conferenties. Met resultaat trouwens.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

ANTWERPEN/ZWIJNDRECHT. Het Sint-Annabos wordt door de natuurgroeperingen en Ademloos niet los gelaten. Er wordt tegenwoordig kort op de bal gespeeld. In september 2010 verleende Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege een milieuvergunning voor de aanleg van een slibstort in het Sint-Annabos en dat wordt door al wie het bos goed kent, een droevig vooruitzicht genoemd. "Als we niets ondernemen, zal het Sint-Annabos plaats moeten ruimen voor een slibstort voor de bouw van de Oosterweelverbinding!

Pages