kanker

De wetenschap toont aan dat luchtvervuiling de onzichtbare vijand is voor de menselijke gezondheid. Een overzicht.

 

In maart 2014 stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat in 2012 zo'n zeven miljoen mensen wereldwijd vroegtijdig stierven door blootstelling aan luchtvervuiling. Daarmee is het volgens de organisatie het milieuprobleem met de grootste gezondheidsimpact. Volgens een recenter rapport van de WHO is de luchtkwaliteit vooral slecht in snelgroeiende steden in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en kustgebieden in het westelijke deel van de Stille Oceaan.

Omgevingsfactoren en kanker

Er bestaan tal van misverstanden over het ontstaan van kanker door milieuverontreiniging en straling. Sommige uitlaatgassen zijn bijvoorbeeld schadelijker dan andere. En niet alle straling is schadelijk voor de gezondheid. Dieselmotoremissies hebben bijvoorbeeld kankerverwekkende eigenschappen. En een overmatige blootstelling aan radon leidt tot een verhoogd risico op longkanker.

 

afbeelding

De lage olieprijs zal de consumptie aanzwengelen en zo de economie goed doen. Als de overheid een deel van de prijsdaling omzet in een loonlastenverlaging verdubbelt het economisch voordeel.

   
Een tijd geleden was u blij wanneer de dieselprijs naar 1,2 euro zakte. Plots kostte een volle tank 20 euro minder dan enkele maanden eerder. Nu de prijs onder de 1 euro daalt, bent u ongetwijfeld nóg gelukkiger. Maar als u rechtlijnig bent in de beleving, dan zou u nog steeds tevreden moeten zijn als de prijs terug naar 1,2 euro stijgt.

afbeelding

Interview

BIO

Jean-Jacques Cassiman (71) werd geboren in Brussel. In 1967 studeerde hij af aan de KU Leuven. Daarna deed hij vijf jaar onderzoek aan Stanford Universiteit in de Verenigde Staten. Voor zijn baanbrekende werk in DNA- onderzoek kreeg hij talrijke onderscheidingen. Overheden doen vaak een beroep op zijn expertise. Sinds 2010 is de professor menselijke genetica voorzitter van Kom op tegen Kanker.

 

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De sociaaleconomische status van een persoon zou een invloed hebben op het soort kanker dat men mogelijk krijgt, zo blijkt uit een Amerikaanse studie.

Kanker komt zowel bij rijke als arme mensen voor, maar volgens Amerikaanse wetenschappers heeft de sociaaleconomische status van een persoon wel invloed op het soort kanker dat men mogelijk ontwikkelt. Bepaalde vormen van kanker komen vaker voor in armere of juist rijkere woongebieden, stelt de studie die werd gepubliceerd in het vakblad CANCER.

Pages