kankerverwekkend

afbeelding

De roetfilters in dieselmotoren doen de hoeveelheid fijn stof in onze lucht gevoelig afnemen, maar het niveau aan stikstofdioxide - ook afkomstig van de vele diesels op de wegen - blijft veel te hoog. Vlaanderen haalt al jaren de Europese norm niet, maar dat blijft voorlopig zonder gevolg. "Toch moeten autoconstructeurs dringend worden aangepakt", zegt wetenschapper Frans Fierens.

afbeelding

Vandaag zakt de dieselprijs aan de pomp onder een euro. Voor Bond Beter Leefmilieu (BBL) is dit daarom hét moment - nu de consument het nauwelijks zou voelen - om de accijnzen op diesel gelijk te schakelen met die op benzine. "Een prijs onder een euro is té goedkoop en riskeert het brandstofverbruik te doen toenemen met meer files en meer vervuiling als resultaat. Een gelijkschakeling van de accijnzen op diesel en benzine is niet meer dan logisch: dieselwagens vervuilen meer dan andere wagens", zegt Mathias Bienstman, beleidsmedewerker mobiliteit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Sector en mobiliteitsclub steunen voorstel om accijnzen even duur te maken als op benzine 

De federale regeringspartijen CD&V en MR willen diesel even duur maken als benzine. Ze doen dat door de accijnzen op diesel fors op te trekken. De autosector reageert positief op een prijsverhoging voor diesel, op voorwaarde dat benzine goedkoper wordt. “Diesel duurder maken is logisch”, zegt automobielfederatie Febiac.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

"Zolang de overheid geen beperkende maatregelen legt op het gebruik van milieunegatieve producten, zullen hun alternatieven geen ontwikkelingstimuli krijgen", zegt een groep Brusselse fietsers.

Een groep Brusselse fietsers luidt de alarmbel naar aanleiding van een reeks artikels in de media over fijn stof, de uitbreiding van de Ring en de verdieseling van het wagenpark. Allemaal evoluties die de gezondheid van de bevolking in Brussel in gevaar brengen, klinkt het. Een vervuilbelasting kan de oplossing zijn.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC), een agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), classificeert luchtvervuiling voortaan als kankerverwekkend. Het IARC kwam tot deze conclusie na een review van meer dan 1.000 wetenschappelijke onderzoeken uit de vijf continenten. Volgens het IARC zijn er voldoende bewijzen om te stellen dat blootstelling aan luchtvervuiling longkanker veroorzaakt.

Pages