kilometerheffing

Staatsecretaris Philippe De Backer van Open-VLD pleit voor het 'permanent' tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel, een uitspraak die het Burgerplatform Liefkenshoek Tolvrij toejuicht.


Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) vraagt zich af hoe de inkomsten van 77 miljoen euro zullen gecompenseerd worden. Volgens Weyts bereikt de tunnel vandaag in de spits trouwens nu al zijn maximumcapaciteit van 90 procent. Hij verwijst ook naar het proefproject uit 2015, waarbij de file gewoon verschoof naar de Tijsmanstunnel.

spitsrijden tariferen heeft vele voordelen, zegt econoom Stef Proost (KU Leuven) foto Pexels

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) hoopt dat de volgende Vlaamse regering werk zal maken van een algemene kilometerheffing.

Na de oproep van de transportsector voor een algemene kilometerheffing in De Tijd, herhaalt Vlaams minister van Mobiliteit Weyts dat hij daar een principieel voorstander van is.

‘Een algemene kilometerheffing is in de eerste plaats noodzakelijk om te vermijden dat onze wegen dichtslibben’, zegt hij.

Hoe kan Vlaanderen de internationale klimaatdoelstellingen halen? Door de autoverslaving aan te pakken. Rekeningrijden is daarbij noodzakelijk, leert een rondvraag door De Tijd.


De Europese Commissie drukte ons land vorige week met de neus op de feiten. Als het op efficiënt en klimaatvriendelijk transport aankomt, lopen we achter. Bijna nergens in Europa staat meer file. Laadpunten voor elektrische wagens zijn zeldzaam. Dat Nederland het lijstje van landen die het wel goed doen aanvoert, maakt het des te pijnlijker.

 

Versnippering

 

Federale minister verzet zich tegen plannen van Vlaanderen en Europa


François Bellot (MR), federaal minister van Mobiliteit, ziet een kilometerheffing voor personenauto's niet zitten. Dat zegt hij in een interview in De Morgen. "Als de kilometerheffing er komt, dan wordt het onmogelijk om op het platteland te wonen."

 

Als Vlaanderen zijn klimaatdoelstellingen wil bereiken, kan er op het vlak van mobiliteit best een sturende kilometerheffing komen. Die maatregel heeft de grootste milieu-impact. Dat schrijft de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) in een advies aan het Vlaams Parlement.

Maar vooraleer de kilometerheffing ook voor lichte voertuigen in te voeren, moet er wel een onderzoek komen naar de socio-economische impact van de maatregel. Een maatschappelijk debat moet dan uitwijzen of die impact ook aanvaardbaar is.

 

Bond Beter Leefmilieu (BBL) steunt het pleidooi van minister van mobiliteit Ben Weyts voor een kilometerheffing voor personenwagens. Maar BBL roept de minister op om stapsgewijs tot een eerlijke doorrekening van verplaatsingskosten te komen. Het heeft immers weinig zin om een nieuwe heffing in te voeren zolang de overheid de private kilometerkost van honderdduizenden automobilisten subsidieert via het stelsel van de bedrijfswagens.

Pages