kilometerheffing

afbeelding

De discussie over de kilometerheffing staat weer op de politieke agenda, met dank aan een studie van het Vlaams departement Leefmilieu, Milieu en Energie. Net nu de federale regering op zoek gaat naar denksporen om een taxshift te verwezenlijken, blijkt een groenere fiscaliteit de ideale hefboom om banen te creëren. Niet enkel de studie van de Vlaamse administratie wijst daarop, ook het Federaal Planbureau pleitte vorige week voor milieubelastingen als motor van een lastenverlaging op arbeid.

afbeelding

Na Wallonië en Brussel heeft ook Vlaanderen het licht op groen gezet voor de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens. Binnen- en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3,5 ton zullen vanaf 2016 een heffing moeten betalen per gereden kilometer. De heffing zal gelden op alle hoofdassen, maar ook op parallelwegen om sluipverkeer te vermijden, legt minister van Mobiliteit Ben Weyts uit. De precieze tarieven liggen nog niet vast, maar zullen afhangen van de tonnage, emmissieklasse en wegtype. Er volgt nog overleg met de sector.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eens temeer heeft Europa brandhout gemaakt van de financiële constructies rond de Oosterweelverbinding volgens het BAM-tracé.
Vlaanderen moet dit nu wel degelijk in zijn begroting opnemen.

De Vlaamse onderhandelaars beseffen allicht dat je het geld maar één keer kan uitgeven: ofwel aan de bodemloze put die de Oosterweelverbinding is, ofwel aan beter onderwijs, welzijn, gezondheidszorg en slimme mobiliteitsoplossingen die op termijn geld genereren zoals Ringland.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Splijtzwam voor Vlaamse formatie

Een kilometerheffing doet het stadsverkeer met 8 procent dalen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het veelbesproken proefproject. Alweer een nieuwe kluif voor de Vlaamse onderhandelaars.

Acht weken lang werd het rijgedrag van bijna 1.200 proefpersonen opgevolgd via een gps-systeem. Daaruit blijkt dat rekeningrijden het autogebruik zou kunnen laten dalen met 5,5 procent. In de stad is het effect nog groter: tot acht procent. Dat staat te lezen in het voorlopige rapport dat Le Soir kon inkijken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Sinds 2010 zijn er Europese normen van kracht voor de hoeveelheid verzurende stikstofdioxiden (NO2) in de lucht. Omdat regio Antwerpen die norm niet haalt, moest de Vlaamse regering aan de Europese Commissie uitstel vragen tot 2015. Daartoe maakte Vlaanderen een luchtkwaliteitsplan met bijkomende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het Departement Leefmilieu (LNE) rapporteert jaarlijks over de uitvoering van dat plan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Belgische overheden doen nog altijd te weinig om de uitstoot van fijn stof te verminderen.

De Europese Commissie zegt dat inwoners van Brussel, Vlaanderen (vooral Antwerpen en het Gentse havengebied) en Luik als negen jaar blootgesteld worden aan te veel fijn stof in de lucht. De Commissie vraagt de Vlaamse, Waalse, Brusselse en de federale regering om "vooruitziend, snel en doeltreffend te handelen om de periode van niet-naleving zo kort mogelijk te houden". Anders dreigt een doorverwijzing naar het Europees Hof en een mogelijke boete.

Pages