kilometerheffing

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

De nieuwe heffingen voor auto's en vrachtwagens zullen ten vroegste in 2016 ingevoerd worden. Het overleg tussen de regeringen in ons land verloopt stroef en daardoor loopt de invoering vertraging op.

Begin vorig jaar was afgesproken dat zware vrachtwagens vanaf 2013 een kilometerheffing zouden moeten betalen. Vanaf 2014 zouden automobilisten dan een wegenvignet moeten komen. Dat zou ook gelden voor buitenlanders.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

N-VA, CD&V en SP.a, de partijen van de Vlaamse meerheid, dienden een resolutie in over de Antwerpse mobiliteit. In deze resolutie vragen de parlementsleden van de meerderheid aan de Vlaamse regering om het Masterplan 2020 voor de Antwerpse mobiliteit integraal en zo snel mogelijk uit te voeren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Nederlandse christen-democraten van het CDA willen na de huidige kabinetsperiode alsnog een kilometerheffing invoeren. Hoe die voor het vrachtverkeer eruit moet gaan zien, is nog niet bekend.
 

De minderheidsregering met de VVD waarvan het CDA nu deel uitmaakt, heeft besloten dat er geen vorm van tolheffing komt. Het wetenschappelijk instituut van het CDA komt vandaag echter alvast met een voorstel voor de invoering van een kilometerheffing na het einde van de huidige kabinetsperiode, normaal gezien in 2014.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Aanpassing belasting auto’s noodzakelijk om luchtkwaliteit te verbeteren


Op vraag van het Vlaams Parlement werd de inwerkingtreding van de vernieuwde Belasting op In Verkeerstelling (BIV) uitgesteld, omdat er over grenzen van parlementaire meerderheid en oppositie de mening werd gedeeld dat het ontwerp van Decreet zoals beslist door de Vlaamse regering onvoldoende aanstuurt op vergroening en dus voor verbetering vatbaar is.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tot vorige week liep het openbaar onderzoek voor de opmaak van een nieuw milieueffectenrapport (MER) voor de Oosterweelverbinding. Een nieuw MER is noodzakelijk omdat de plannen na de volksraadpleging in Antwerpen grondig werden aangepast. Tijdens zo’n openbaar onderzoek kan iedereen suggesties indienen voor bijkomend te onderzoeken alternatieven of te onderzoeken milieueffecten.

Pages