kilometerheffing

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Transporteconoom Bruno De Borger pleit in Knack voor de afbouw van het aantal firmawagens op onze wegen. ‘Tien procent minder bedrijfswagens zou al een wezenlijk verschil maken voor de files.’

‘Bouw het aantal bedrijfswagens af en het fileleed zal drastisch verminderen’, dat concludeert Bruno De Borger van de Universiteit Antwerpen. De transporteconoom bestudeerde samen met zijn doctoraatsstudent Bart Wuyts het effect van de gunstige fiscaliteit voor bedrijfswagens op het fileleed.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vanaf deze morgen moet er wat trager gereden worden. De normen van het fijn stof zijn overschreden en om dan toch maar iets te doen kondigt de overheid een snelheidsbeperking aan. Of het veel uithaalt is erg onduidelijk. En dat daarmee de oorzaken van het fijn stof  buiten schot blijven is duidelijk.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België voert vanaf 2013 een wegenvignet in voor personenwagens en een kilometerheffing voor vrachtwagens. Daar zijn de drie gewesten het over eens geworden. Dat zegt Waals minister van Begroting en Financiën André Antoine (cdH). Vlaanderen moet echter nog het licht op groen zetten, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V).

Voor het zware wegverkeer zal het systeem van het eurovignet vervangen worden door een belasting per kilometer. Lichte wagens zullen via een elektronisch vignet onderworpen worden aan een belasting op de reisduur.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Duitse bondsregering heeft definitief besloten op ongeveer tweeduizend kilometer aan grote autowegen de kilometerheffing voor zwaar vrachtverkeer in te voeren. De Maut op die vierbaans Bundesstrassen wordt medio volgend jaar van kracht.

Duitsland telt in totaal ruim 40.000 kilometer aan Bundesstrassen. De tol wordt echter alleen ingevoerd op vierbaans wegen. De opbrengst wordt minimaal op 100 miljoen euro geschat. Dat geld gaat naar de begroting van verkeersminister Peter Ramsauer.

 

Pages