kilomterheffing

Het rapport Kansrijk mobiliteitsbeleid van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving toont aan dat meer snelwegen aanleggen niet helpt om de toenemende verkeersdrukte te verwerken .


De effectiviteit van mobiliteitsbeleid wordt vooral bepaald door de mate waarin het erin slaagt de bereikbaarheid te verbeteren en de overlast van mobiliteit in te dammen. Welke effecten heeft mobiliteitsbeleid op de mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België is een kruispunt in het hart van Europa dat bruist van internationale activiteit. Onze wegen, waterwegen, spoorwegen, havens en luchthavens zijn economische en logistieke draaischijven. Ons uitgebreide netwerk van openbaar vervoer bedient een van de dichtstbevolkte gebieden in Europa. Onze hoofdstad Brussel is de zetel van vele internationale instellingen en bedrijven. Voor tal van toeristen is ons land een aangenaam toevluchtsoord, al dan niet op weg naar andere bestemmingen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens een nieuw onderzoek van het Federaal Planbureau zal het personen- en goederenverkeer de volgende twintig jaar sterk toenemen.

- Het aantal reizigerskilometers zal met 20% stijgen tegen 2030.

- Het aantal tonkilometer neemt toe met maar liefst 68%.

Het wegvervoer neemt het overgrote deel van die groei op zich, waardoor de files nog een pak langer zullen worden en de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 10% zal toenemen.