kinderen fijn stof

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vanuit een kindperspectief is mobiliteit een zeer centraal gegeven. Voor steeds meer beleidsverantwoordelijken moet de veiligheid van kinderen in het verkeer een prioriteit zijn, de nefaste invloed van de uitstoot van het verkeer op de gezondheid (van o.a. kinderen) komt sterker dan ooit naar voor en voor stappende en trappende kinderen ontbreekt op veel plaatsen nog steeds een aangepaste infrastructuur. De voorstelling van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen roept dan ook verwachtingen op. Zal dit plan, toch met richtinggevende ambities, een antwoord bieden op deze vaststellingen?