klacht

Het Brussels Gewest neemt het niet nauw met de Europese regels over luchtvervuiling. Dat zegt de milieuorganisatie Client Earth. Ze sleept Brussel voor de rechter.

 

Sinds 2008 zijn Europese lidstaten verplicht om over het hele grondgebied zones af te bakenen waar het aandeel aan zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxide en zwevende deeltjes in de lucht wordt gemeten. Voor bijvoorbeeld stikstofoxiden mogen die waarden niet hoger zijn dan 40 microgram per kubieke meter per jaar.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

VRT :

De klacht werd ingediend door de eigenaar van restaurant Het Pomphuis, dat op het Eilandje ligt in Antwerpen. Volgens die klacht zou de coördinator van het milieueffectenrapport (MER) niet onafhankelijk zijn geweest. De Raad van State oordeelt nu dat de klacht ongegrond is. Dat is verrassend, want ze gaat daarmee in tegen het advies van haar eigen auditeur.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zeer geachte Mevrouw de minister,

dringend verzoek: meet de bufferfunctie van het St.Annabos, Antwerpen Linkeroever.

Op 27 januari j.l. heeft Ademloos v.z.w.  tegen een tiental milieuvergunningen en de exploitatie vergunning van de Oosterweelverbinding klacht neer gelegd bij uw administratie.
We deden dit in naam van de vzw Ademloos en namens 250 omwonenden van werf 1, genaamd het Zand en werf 5, genaamd het St. Annabos.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De vzw Ademloos heeft een klacht ingediend tegen de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen. Ademloos bevestigt dat de klacht over het referendum van de Oosterweelverbinding gaat, maar weigert voorlopig commentaar te geven. Donderdag volgt een persconferentie.

Ademloos-voorzitter Wim Van Hees liet zich eerder deze maand erg ontgoocheld uit over de beslissing van de Antwerpse gemeenteraad om maar één vraag toe te laten op het referendum over de Oosterweelverbinding op 18 oktober.