klankbordgroep

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Drie jaar geleden werden de bewoners van het Idyllische Zwaagdijk-West in Noord- Holland opgeschrikt door een uitbreidingsplan van de nabijgelegen N23 Westfrisiaweg. De bewoners werden uitgenodigd om in een officiële klankbordgroep met de provincie mee te denken. Ze introduceerden een schoner en kleinschaliger alternatief, de ovatonde, maar het projectbureau van de provincie veegde dat plan met steeds weer andere argumenten van tafel. Waarom organiseert de overheid klankbordgroepen als er toch niet naar hen wordt geluisterd?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De laatste Klankbordgroep - samengeroepen door provinciegouverneur Cathy Berx - heeft de twijfels bij de verenigde actiegroep R11mis over de heraanleg van de R11, de R11bis, niet weggenomen.

"De gouverneur heeft een inspanning gemaakt om met zo veel mogelijk inspraak te werken", luidt het in een mededeling. "Maar we moeten vaststellen dat het streefbeeld dat voorligt een onaanvaardbaar plan is."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gouverneur Cathy Berx presenteerde gisteren tijdens een bijeenkomst met de laatste van vier 'klankbordgroepen' haar plannen voor de heraanleg van de R11 en de nog te bouwen R11 bis. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de omwonenden. Zo gaat de R11 bis in Wilrijk bijvoorbeeld sneller ondergronds om de hinder te beperken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een 200-tal mensen zakte gisteravond af naar het provinciehuis om mee te praten over de R11bis, dat is de ondertunnelde Krijgsbaan.

Actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos zijn daar een volgende keer niét meer bij, zij trokken zich terug uit dat inspraakproces.

Als er niet voor hun Meccanotracé wordt gekozen, hoeft een ondertunnelde Krijgsbaan voor hen ook niet meer.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gouverneur Berx krijgt wel applaus voor aanpak dossier

De klankbordgroep rond de R11 kwam gisteren voor een tweede keer samen. Gouverneur Cathy Berx kreeg applaus omdat ze alle betrokken partijen hun mening over het wegendossier liet formuleren. De R11-bis krijgt stilaan vorm, al lijkt het onwaarschijnlijk dat de studie van de tunnel de deadline eind deze maand haalt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

WILRIJK/MORTSEL/BORSBEEK/WOMMELGEM - Eind vorig jaar gaf Vlaams minister voor mobiliteit Hilde Crevits(CD&V) aan de provincie de opdracht om een studie te maken over de verkeerssituatie op de R11, die vertrekt aan het rondpunt van de E311 in Wommelgem en tot aan de E19 in Wilrijk reikt. In het Masterplan 2020 is voorzien dat de R11 volledig ondertunneld zou worden.