Klein Zwitserland

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een paar honderd sympathisanten van R11Mis stroopten zondag de mouwen op voor een grote kuisbeurt van de groene berm langs de Krijgsbaan en Klein Zwitserland. Hun boodschap was duidelijk: “Wij willen natuur in onze buurt”.

Samen met Natuurpunt en Transitie Mortsel had R11mis de hele buurt opgetrommeld voor de bermpoets. 1200 actievoerders zoals vorig jaar bij de protestmars kwamen er deze keer niet opdagen, maar toch wierp de kuisbeurt zeker haar vruchten af.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Verschillende verenigingen maken zich op om op 15 april actie te voeren voor een leefbare buurt met natuur en open ruimte. Ze protesteren tegen de snelwegtunnel R11bis.De actie wordt georganiseerd door de wijk- en buurtcomités van het Forum R11mis van Mortsel-Wilrijk, alle Mortselse jeugdverenigingen en Natuurpunt Land van Reyen.

 

Om 13u30 verzamelen we aan de berm t.h.v. de Prins Boudewijnlaan. Daarna trekken we in stoet richting Mortsel, waar we om 16u verwacht worden aan de Hoeve Dieseghem.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Maandagavond organiseerde gouverneur Cathy Berckx een vierde en afsluitende klankbordgroep over de nieuwe verbindingsweg (R11bis) tussen de E19 en de E 313. De provincie koos voor deze werkwijze om een zo breed mogelijk draagvlak te kunnen creëren voor de streefbeeldstudie die ze, in opdracht van Vlaams Minister voor Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V), had uitgewerkt. Het afsluitende inspraakmoment diende voornamelijk om de gevolgen van deze plannen voor de verkeersstromen, waar de streefbeeldstudie in het kader van het Masterplan 2020 toch een antwoord op wou bieden, toe te lichten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het is duidelijk dat verschillende actoren in Mortsel niet overtuigd zijn over de aanleg van een R11bis. Verschillende actiecomités, jeugdverenigingen en de jeugdraad stuurden ondertussen een open brief naar gouverneur Cathy Berx. Ze vinden de R11bis geen goede keuze. De gevolgen voor de mobiliteit zijn een mager beestje en er zitten nog veel onduidelijkheden in terwijl de impact op de omgeving en levenskwaliteit reusachtig gaat zijn, stellen ze in de open brief.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Onder het mom 'R11 anders bekeken' trok de fietserbond afdeling Edegem zondag langsheen de vele onbekende groene schatten in de buurt van de R11. Zo hielden de fietsers onder meer halt aan Klein Zwitserland in Mortsel. "Er lagen op het traject voor onze deelnemers hier en daar toch nog wat onbekende stukjes mooie natuur. We hebben telkens een woordje uitleg gegeven over de dreigingen", zegt Leo Deleu van de fietsersbond. "Als hier een rotonde komt, is dat een verminking van het landschap."# SL/Foto Patrick De Roo