klimaatbeleid

In een korte en zeer krachtige tekst, gestaafd met zinvolle feiten en vragen, pleit Tine Hens in Knack 48 (p. 44-45) voor een krachtig klimaatbeleid dat een omschakeling van denken vereist van iedereen. Want in Vlaanderen zijn de politiek, de financiële en economische wereld en de publieke opinie duidelijk niet mee.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op 23 en 24 oktober vergaderen de EU-regeringsleiders over het belangrijkste Europese klimaat- en energiedossier in een decennium: de doelstellingen  voor 40% Europese emissiereducties 2030. Uit gelekte, voorbereidende documenten die Bond Beter Leefmilieu (BBL) kon inkijken, blijkt dat ons land een dubbelzinnige rol speelt in de finale onderhandelingen. België ijvert voor bindende doelstellingen, maar zet tegelijkertijd zwaar in op bijkomende achterpoorten om onder de doelstellingen vandaan te komen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Democratie werkt bij gratie van transparantie. Het is de verantwoordelijkheid van ministers om duidelijke en transparante informatie en cijfers te voorzien, zodat onze volksvertegenwoordigers goed geïnformeerd het debat kunnen aangaan en heldere keuzes kunnen maken. Een recent debat in het Vlaams Parlement over het Vlaams klimaatbeleid en de aankoop van emissierechten leverde die broodnodige klaarheid alvast niet op.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Zowel de Strategische adviesraad ruimtelijke Ordening (SARO) als de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Mina-raad) brachten recent hun advies uit over het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Beide adviesraden vinden dat het ambitieniveau van het nieuwe plan te beperkt is en er te weinig keuzes worden gemaakt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week besliste de Vlaamse Regering om 38 miljoen euro steun toe te kennen aan bedrijven om hun elektriciteitskosten te verlagen. De beslissing volgde na de goedkeuring van het definitieve (en zeer magere - zie verder) klimaatplan. Vlaams minister van leefmilieu Schauvliege verkocht deze maatregel dan ook prompt als een klimaatmaatregel.

De regeling zou immers vermijden dat ondernemingen delokaliseren naar landen met een minder strikt klimaatbeleid. Een verlaging van energiekosten verkopen als klimaatbeleid, je moet het maar kunnen.

Pages