klimaatopwarming

De Bond Beter Leefmilieu en de Brusselse stadsbeweging BRAL betreuren de beslissing van de Vlaamse regering om Uplace goed te keuren. Het winkelcentrum staat garant voor files, luchtvervuiling en CO2-uitstoot, klinkt het. 

 

Uplace verwacht acht miljoen bezoekers per jaar, waarvan het merendeel met de auto zal komen, zeggen de organisaties. Dat komt neer op zo’n 25.000 wagens per dag, en dat op een van de grootste congestiepunten van het land.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Koning auto uit de steden weren: uit een nieuwe internationale studie blijkt dat dé beste oplossing om de luchtvervuiling tegen 2050 terug te dringen. Mensen aanmoedigen hun auto te laten staan en het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken, is volgens de onderzoekers van de universiteit van Californië en het Institute for Transportation and Development Policy de makkelijkste en tegelijk de meest effectieve manier om de klimaatverandering aan te pakken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De goedkoopste manier om van Zuid-Frankrijk naar België te reizen is het vliegtuig nemen. Pure waanzin is dat. Een mens die wil nadenken over de ecologische kost van zijn vervoer, snijdt zich financieel in de vingers. Allesbehalve een evidente keuze als je moet rondkomen van een minimumloon en wat schnabbels. Nee, kom dan even aanlopen met een verhoging van de kostprijs van treintickets. Een bestuurder die daar in alle ernst voor pleit, verdient een gevangenisstraf. Of is dat niet meer gebruikelijk bij misdadig gedrag?

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dieselroet nefast voor klimaatverandering
Black Carbon (BC) of dieselroet blijkt een grote rol te spelen in de klimaatopwarming. Een team van klimaatwetenschappers onderzocht gedurende vier jaar wat het effect is van ultra fijn stof op klimaatverandering. Ze concluderen dat roet tweemaal zoveel invloed heeft op het broeikaseffect dan tot nog toe werd aangenomen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Donderdag kwam het Schipdonkkanaal opnieuw op de agenda van het Vlaams parlement. Zoals bekend wil de haven van Zeebrugge het Schipdonkkanaal verdiepen en verbreden, om zo een betere ontsluiting voor de binnenvaart vanuit de haven mogelijk te maken. Dit nieuwe kanaal (‘Seine-Schelde West’) zou aansluiten op de nieuwe binnenvaartverbinding met Frankrijk, het Seine-Schelde project.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft vandaag  uitdrukkelijk verklaard dat er in Antwerpen geen nieuwe steenkoolcentrales zullen komen. Greenpeace vreesde voor de komst van zo'n centrale en plande daarom om de nacht door te brengen voor het kabinet van Peeters. Maar na zijn toezegging werden de al opgestelde tentjes weer afgebroken.