Kontich

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Raad van State heeft een verkavelingsplan voor de Kontichse wijk Groeningen geschorst. Actiegroep stRaten-generaal noemde dat gisteren -ook in onze Wakker op Zondag- een historisch arrest. Volgens Manu Claeys heeft de raad het plan afgekeurd omdat de wijk vlakbij de E19 zou worden gebouwd en dat zou onverantwoorde gezondheidsriciso's met zich meebrengen. Het Kontichse gemeentebestuur ziet dat echter niet als voornaamste reden en vreest met een nieuwe wijk onder andere meer verkeersoverlast in de gemeente.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Buurtbewoners die zich verzetten tegen de geplande verkaveling in het gebied Groeningen krijgen gelijk van de Raad van State. De Raad heeft in januari een arrest geveld, dat nadelig is voor het project Groeningen.

Verkavelaar Extensa bereidt in samenwerking met het gemeentebestuur een nieuwe verkaveling voor in het gebied tussen de Pierstraat, de Groeningenlei en de E19. Het verkavelingsplan voorziet 350 nieuwe wooneenheden. De Vlaamse Overheid moet daarvoor eerst het gebied omzetten van woonuitbreidingsgebied naar woongebied.