Kris Peeters

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De kans dat ooit een wagen dit Oosterweeltracé zal uitrijden, is bijzonder klein, denkt Low Impact Man Steven Vromman. 'Onze ministers hebben nog niet opgemerkt dat er nog een andere onderstroom in onze samenleving is: mensen die er genoeg van hebben steeds meer te werken en te consumeren voor steeds minder levenskwaliteit'

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het wordt de Meccano heeft Kris Peeters gezegd... allez, dat zouden we toch uit zijn tweet moeten kunnen afleiden.

of wordt het:

"gezondheid boven alles", terwijl CD&V voluit wil gaan voor het BAM-tracé en daarbij de gezondheid van minstens 70.000 inwoners wil offeren?

Zullen ze vrijdag pogen een door de bevolking massaal afgewezen voorstel alsnog door te drukken, en zodoende de gezondheid van duizenden bewoners voor de volgende decennia ondermijnen?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Is het verantwoord 7.000.000.000€ uit te geven als dat de gezondheid van maar 8% van de Antwerpenaren verbetert? Is er een oplossing voor Deurne-Noord, Luchtbal en Merksem? De Vlaamse regering met Kris Peeters aan kop, spartelt als een duivel in een wijwatervat om een slecht project, tegen de wil van de bewoners, door te drukken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De mens is een vervelende bijzaak geworden tussen de spreadsheets

"Sommige landen hebben een minister van Leefmilieu, wij hebben er een Tegen",  zo stelt Jeroen Olyslaegers in De Morgen naar aanleiding van de repliek van Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege gisteren in het Vlaams Parlement over de aankoop van 20 ton schone lucht in het buitenland:

Pages