Kris Peeters

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De gemeenteraadsverkiezingen mogen geen impact hebben op de Vlaamse en de federale regering. CD&V heeft vandaag de grootste fractie in het Vlaams Parlement. Dat verandert niet in oktober.
Ik blijf hoopvol met een spade in mijn koffer rijden. Ik zou niets liever doen dan nog voor het einde van deze legislatuur een spade in de grond steken voor Oosterweel.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nu zou je nog niet mogen zeggen dat Kris Peeters een dictator is, waar gaat het heen met dit land?

 

Kris Peeters is een dictator. Voilà, het is eraf. En tussen zijn entourage en hun schoenen kun je een volledige Oosterweelverbinding leggen, gesteld dat daar in de Vlaamse regering ooit een consensus over zou worden gevonden. Ook dat lucht op.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het is niet omdat Kris Peeters een hardwerkende dossiervreter is die er goed uitziet, met andere woorden het ideaalbeeld van de Vlaming sterk benadert, dat hij een efficiënt politicus mag genoemd worden. Hij mist, samen met zijn entourage, één belangrijke gave die door hem en zijn omgeving wel sterk gepredikt wordt naar de gewone werkende mens n.l. flexibiliteit. Dit blijkt bijzonder pijnlijk in drie dossiers rond mobiliteit en economische ontwikkeling.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het moet niet altijd Rik Torfs zijn. En altijd dezelfde Kris Peeters is ook maar niks. Misschien daarom dat  de redactie van het ledenblad van de CD&V me uitnodigde voor een tweegesprek met Jef Van den Bergh, haar verkeersspecialist in de Kamer. Onderwerp van gesprek: de besparingen bij de NMBS. Het verslag kan je lezen op de pagina’s 14 en 15 van de Ampersand van de maand november:

 

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Meer en meer worden de inwoners van Zwijndrecht en Burcht gewurgd door het alsmaar drukker wordend verkeer. Drie belangrijke verkeersassen (El 7, E34 en N70) doorkruisen Zwijndrecht en creëren steeds meer geluidshinder en luchtverontreiniging en ontnemen hen elk uitzicht. Het dossier van de sluiting van de Ring rond Antwerpen, via de Oosterweelverbinding, wordt dan ook met grote aandacht gevolgd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

18 Mei – Aula M.003 – 9.30u
Faculteit PSW, Sint-Jacobsstraat 2, 2000 Antwerpen

De auto is met grote voorsprong het minst efficiënte vervoersmiddel, zowel op het vlak van ruimtebeslag, energieverbruik als kosten. Desondanks worden zowel het mobiliteitsbeleid als het wetenschappelijke denken over mobiliteits- en verkeersvraagstukken impliciet benaderd vanuit het gezichtspunt van de autobestuurder.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In ‘De File Voorbij’ deed ik er al een boekje over open: de tegenwoordige manie om technologie met het adjectief ‘slim’ te bedenken. Zelfs slimme mensen, zoals professoren van de KU Leuven toch mogen verondersteld worden te zijn, bezondigen zich eraan.

Pages