Kris Peeters

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het was weer goed raak de voorbije dagen. Smogalarm en op slag worden er een aantal geesten beneveld. Deze keer was Luc Vanderkeelen, hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, het slachtoffer. Hij mocht zijn krantencommentaar toelichten in De Ochtend van Radio 1, zonder enig weerwerk van een deskundige. Nochtans hadden ze niet verder moeten zoeken dan Frank Deboosere, die nooit sneller rijdt dan 90km/u en dat perfect kan motiveren. Pet af voor die man.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op Kanaal Z werd Peeters geïnterviewd.

Peeters:  Ook de financiering werd haalbaar verklaard. De tolopbrengsten zullen wel degelijk voor de financiering zorgen, niet zoals in het Liefkeshoektunnelverhaal;en...
 
Peeters: Mr Vinck,die zich uit de naad heeft gewerkt om die tunnelvariant mogelijk te maken, heeft zich bereid verklaard uit te maken wat nog door BAM kan en wat aan onze administratie zal overgemaakt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft vandaag  uitdrukkelijk verklaard dat er in Antwerpen geen nieuwe steenkoolcentrales zullen komen. Greenpeace vreesde voor de komst van zo'n centrale en plande daarom om de nacht door te brengen voor het kabinet van Peeters. Maar na zijn toezegging werden de al opgestelde tentjes weer afgebroken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

13:37 Ademloos en stRaten-generaal, de twee actiegroepen die gekant zijn tegen het Lange Wapper viaduct, uiten kritiek op de Antwerpse afdelingen van CD&V, N-VA en Open Vld die het alternatieve tracé van Arup/Sum niet willen opnemen in het referendum.

De drie partijen, die voorstander zijn van de Lange Wapper als tracé voor de Oosterweelverbinding, willen dat er alleen een vraag over het tracé van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) wordt opgenomen in de volksraadpleging.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De vraagstelling in het Oosterweel-referendum zorgt voor een stevige barst in de Antwerpse meerderheid. CD&V en Open Vld uiten harde taal aan het adres van sp.a. Moet de Antwerpenaar op 18 oktober enkel oordelen over het BAM-tracé met de Lange Wapper, of komt er ook een tweede vraag over het tunneltracé van Arup/ Sum? Daarover gaat de diepe verdeeldheid. De actiegroepen en de sp.a willen twee vragen, maar de meerderheidspartijen CD&V/ N-VA en Open Vld blijven dat afwijzen.

"Onder druk"

Pages