Lage Emissie Zone

Kort antwoord: 

Het Antwerpse stadsbestuur wil een Lage Emissie Zone invoeren - dus de meest vervuilende auto’s uit het stadscentrum bannen. Verbetert dit de luchtkwaliteit in de stad? Een heel klein beetje, maar zeker niet voldoende om de Europese en WHO normen te halen. 

Daarvoor zijn twee redenen.

  1. De LEZ normen zijn zeer soepel. Het verwijderen van enkele diesels uit de grote verkeersstromen in de stad heeft te weinig impact op het totaal van de vervuiling
  2. de grootste lokale bron van luchtvervuiling, de Ring en aantakkende snelwegen, is niet opgenomen in de LEZ

Om Antwerpen te saneren en sancties van Europa te vermijden, moet men veel drastischer en vooral efficiënter optreden, door de werkelijke vervuiling aan te pakken.

Bronnen: Transport & Mobility Leuven, Vlaamse Milieu Maatschappij, Directorate General Environment van de Europese Commissie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vervuilende auto wordt geflitst

In 2016 zullen eigenaars van vervuilende wagens een boete moeten betalen als ze de Antwerpse kernstad binnenrijden. Antwerpen wordt daarmee de eerste Belgische stad met een lage emissiezone. Hoe gaat de stad dit realiseren? Wie moet betalen en wie niet? Wat is een lage emissiezone?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wie met een 15 jaar oude dieselauto rijdt, mag vanaf 2016 de Antwerpse binnenstad niet meer in, op straffe van een boete. Dat heeft het stadsbestuur aangekondigd. Antwerpen wil zo de luchtvervuiling aanpakken. Automobilistenorganisaties VAB en Touring hebben zware kritiek op de aanpak. "Niet alleen is dit asociaal omdat je vooral ouderen treft, het heeft ook amper effect op de vervuiling zolang je de files op de Ring niet aanpakt."

Pages