lage emissiezone

Morgen is het zover. Dan wordt de lage emissie zone ingevoerd in Antwerpen. Met oudere meer vervuilende wagens mag je dan niet meer de stad in. In Antwerpen en omstreken weet iedereen dat nu wel al stilaan. Maar dat ligt wel anders bij mensen uit andere regio's. Zoals de Nederlanders bijvoorbeeld. Want zij komen toch ook in grote getale naar Antwerpen.

 

PROFESSOR WAARSCHUWT DAT MAATREGEL ALLEEN WERKT ALS IEDEREEN MEEDOET 

Vanaf woensdag mogen te vervuilende wagens de stad Antwerpen niet meer in. Maar kan de stad zo binnen vijf jaar het fijn stof met 40 procent terugdringen en de uitstoot van roet met 60 procent beperken? "Straf, maar niet onmogelijk", zegt professor Roeland Samson, bio-ingenieur aan de Universiteit Antwerpen en expert in gezonde lucht. "Als de Vlaming mee wil tenminste."

 

De installatie van de lage-emissiezone (LEZ) zit in de laatste rechte lijn. De laatste van de 65 ANPR-camera's werd gisteren opgehangen aan de Stenen Brug. De stad met een te vervuilende wagen inrijden wordt vanaf 1 februari zo onmogelijk, tenzij u betaalt. De stad ontving intussen 5.000 aanvragen voor een uitzondering, die in de meeste gevallen 350 euro per jaar kost.

 

Antwerpse autoverkopers en garages krijgen opvallend meer bezoekers over de vloer de laatste weken. En dat heeft te maken met de invoering van de lage-emissiezone in Antwerpen. Heel wat auto-eigenaars zijn ongerust en hebben een heleboel vragen. Anderen zijn effectief al op zoek naar een nieuwe of een andere tweedehandswagen. Autodealers verwachten op korte termijn een stijging in de verkoop.

afbeelding

Het Vlaams kader voor lage-emissiezones maakt het mogelijk om lage-emissiezones als lokale, concrete maatregel in te voeren. Dit vindt de Mobiliteitsraad positief want er is nood aan een beleid dat de luchtkwaliteit verbetert. Voor de gebruiksvriendelijkheid vindt de MORA het nodig dat er uniformiteit is over de gemeenten en dat er een flankerend beleid wordt uitgewerkt.

 


Advies - Vlaams kader voor lage-emissiezones
MORA Mobiliteitsraad

afbeelding

AMSTERDAM - Milieudefensie heeft met bewoners uit Amsterdam gemeten hoe vervuild de lucht in hun stad is. Sinds 1 januari 2015 moet Nederland namelijk overal aan de Europese norm voor stikstofdioxide voldoen. De verwachting is dat de grote steden daar niet aan voldoen. Vandaar deze actie van Milieudefensie die in de vier grote steden is gehouden. Er werd op de Stadhouderskade gemeten. Daar werd niet alleen de Europese norm voor stikstofdioxide flink overschreden, maar ook die van ultra-fijnstof.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minister Schauvliege kondigde vorige week in het Vlaams parlement aan dat ze werk wil maken van lage-emissiezones. Dat zijn centrale gebieden in de stad waar bv. oude dieselvrachtwagens of (bestel)bussen niet in mogen. In Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen zijn er reeds heel wat steden die zo’n lage emissiezone hebben ingevoerd. In Vlaanderen bestond tot nu toe veel tegenstand om met dergelijke milieuzones te werken. Nu kan het blijkbaar wel omdat we gedurende de eerste drie maanden van 2011 al meer overschrijdingen van de Europese normen vaststelden dan in heel 2010.