leefbaarheid

 
“We moeten steden bouwen voor mensen, niet voor auto’s. Daar worden ook de automobilisten zelf beter van. De zogenaamde ‘war on cars’, die er volgens sommige politici en opiniemakers is, bestaat niet. Dat is een argument dat luie politici gebruiken om niets te doen”, zegt Brent Toderian.
 
 

Nu de laatste van zes Ringdagen erop zit, blikt intendant Alexander D'Hooghe terug en vooruit. “In mei vallen de beslissingen.”

“Het is enorm interessant geweest”, vertelt overkappings­intendant Alexander D'Hooghe. “We hadden zo veel inschrijvingen tijdens de Ringdagen dat we het aantal workshops hebben moeten verdubbelen. De ontwerpteams hebben nu een volledige briefing gekregen van de ervaringsdeskundigen. Dat zijn dus de buurtbewoners, die duidelijk problemen en prioriteiten zien. Er is nog nooit op deze schaal inspraak geweest.”

ACTIEGROEPEN OOSTERWEEL ZOUDEN WEL PROCEDURES BIJ RAAD VAN STATE STAKEN

 

StRaten-generaal en Ademloos staken vandaag hoogstwaarschijnlijk hun procedure bij de Raad van State tegen het milieurapport voor het Oosterweeltracé. Vanavond moet op de 22ste Horta-avond blijken of het Toekomstverbond tussen overheid en burgerbewegingen eindelijk stappen vooruitzet. Intussen werkt het Vlaams Parlement aan een 'kamerbrede' resolutie die ook in een volgende legislatuur garanties moet bieden.

 

Twee derde van de bezoekers van de Antwerpse binnenstad komt met de auto, met een zeer hoge uitstoot van broeikasgassen tot gevolg. FOTO PHOTO NEWS

Leefbaarheid 

 

Internationale studie wijst op gebrek aan groen en te druk verkeer 

 

Antwerpen heeft te weinig groen in vergelijking met andere wereldsteden. En er worden ook te veel schadelijke broeikasgassen uitgestoten. Toch haalt de stad nog een 29ste plaats, dankzij een uitstekende levenskwaliteit, onder meer te danken aan de hoge tewerkstellingsgraad. Dat staat in een rapport van Arcadis. 

Pages