leefbaarheid

Regering gaat voor volledige overkapping (nee dus, regering gaat voor dekseltjes op de Ring)

”De Vlaamse regering streeft naar een volledige overkapping van de Antwerpse Ring.” Dat zei minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gisteren voor het eerst in het Vlaams Parlement. Vanuit zowel de meerderheid als de oppositie komen kritische reacties.

afbeelding

JEROEN HENSTRA - NEVELVELD
Saxofoons & meer
Opbrengst gaat naar belangenorganisaties voor Antwerpse leefbaarheid

Onlangs heb ik mijn solo-album "Nevelveld" uitgebracht op jeroenhenstra.bandcamp.com. Het album bevat 14 nummers variërend van pop via latin jazz tot progressive rock, die ik heb gecomponeerd van 2004 t/m 2013 en heb opgenomen van 2012 t/m 2014.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tegen het voorjaar van 2016 zou het ideale scenario voor de ontsluiting van het noorden van Turnhout op tafel liggen. Dat is ontstaan op basis van een uitgebreid objectief onderzoek, waarbij geen enkele mogelijkheid uit de weg wordt gegaan. Zelfs geen ringweg.

De ontsluiting van het noorden is een moeilijk verhaal, waarvoor eerder al een politieke coalitie is gesneuveld. Daarom kiest het stadsbestuur er nu voor om een oplossing te vinden die alle betrokkenen steunen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De manier waarop we in Vlaanderen met onze steden omgaan, doet Bert De Vroey steeds meer aan het Amerikaans model denken. Daar staan steden synoniem voor armoede, verloedering en werkloosheid. Willen we die weg opgaan?

 

Wie? Inwoner van Borgerhout en buitenlandredacteur bij het VRT-journaal. Hij volgde voor de radio ruim twaalf jaar de VS.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gert Goeminne in De Morgen:

... voor die digitaal aangezwengelde democratisering van ons wereldbeeld betalen we tijdelijk een politieke prijs. De oude, in wetenschappelijke zekerheid gedrenkte oplossingsstrategieën raken stilaan uitgeleefd. Zo verstommen de kosten-batenanalyses waarmee de forcing wordt gevoerd in het Oosterweeldossier bij de veelheid aan gezondheids-, leefbaarheids- en andere argumenten die de netwerkmaatschappij aan de oppervlakte brengt...

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Draagvlak. Je kunt in de media geen gesprek over politiek meer tot je nemen zonder dat het woord je om de haverklap om de oren vliegt. Daar is op zich ook niks mis mee, want volgens Van Dale betekent het: “Deel van de samenleving dat een ideologie of mening ondersteunt”. Dus: hoe groter het draagvlak, des te meer democratie. En daar zijn we toch allemaal voor, nietwaar?

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen. Ongeveer vijfhonderden belangstellenden woonden woensdagavond de infoavond bij van de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal over de keuze van de Vlaamse regering voor de Oosterweelverbinding. Manu Claeys vergeleek met het Meccano-tracé, dr. Dirk Avonts (Groen) besprak de gevolgen van de keuze voor BAM voor de leefbaarheid en de volksgezondheid.

Ademloos-voorzitter Wim van Hees beschuldigde de regering van "systeemfouten".

LM
Gazet van Antwerpen 06-03-2014 pag. 18

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering hakt wellicht vrijdag de knoop door in het Oosterweel-dossier. Naast het milieueffectenrapport zullen ook de veiligheidsrapporten en de maatschappelijke kosten-batenanalyse de basis vormen voor de uiteindelijke tracékeuze. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters woensdag gezegd in het Vlaams Parlement.

Het debat in het parlement leverde bij momenten vuurwerk op, alleen niet zozeer over de inhoud, maar wel over de keuze van de meerderheidspartijen om een gezamenlijke tussenkomst te houden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoeveel vlotter is BAM-tracé, hoeveel groener is Meccano?
 

Eind deze week moet de Vlaamse regering eruit zijn: BAM of Meccano. Het is eigenlijk een keuze tussen de mobiliteit (van de Vlaming) en de leefbaarheid (van de Antwerpenaar). Uit berekeningen blijkt dat het BAM-tracé in het algemeen 3 tot 5 minuten tijdwinst oplevert in vergelijking met Meccano. "Is dat nu de moeite?", vraagt actiegroep stRaten-generaal zich af.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In tegenstelling tot de beleidsbrief Steden lijkt de grondstelling in deze beleidsbrief eerder te zijn : "Wat goed is voor andere weggebruikers, zal ook wel positief zijn voor kinderen". Een boude uitspraak die uiteraard niet helemaal terecht is en zelfs voorbij gaat aan een aantal specifieke en positieve initiatieven. (lees verder) Toch ligt de lezing van de beleidsbrief mobiliteit in het verlengde van de indruk die we in het vorige e-bulletin bij het ontwerp Mobiliteitsplan formuleerden.

Pages