leefbaarheid

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een straat heeft veel meer functies dan enkel een stroomfunctie voor autoverkeer. Bijna alle lezers van deze nieuwsbrief zullen dit ongetwijfeld beamen, maar toch zijn er nog heel wat mensen die durven ontkennen dat wonen, winkelen, werken en spelen in een straat belangrijker kan zijn dan verkeer. In straten met een belangrijke verblijfsfunctie is 30 km/u de enige aanvaardbare snelheidslimiet.

Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het dossier van megashoppingcenter Uplace neemt hallucinante proporties aan. Onder het mantra “ondernemen is onmogelijk in dit land” bestoken entrepreneurs zoals Bart Verhaeghe met veel drama de media. Jammer genoeg wordt dit discours overgenomen door sommige opiniemakers, die vorige week haast euforisch klonken nu blijkt dat ons land de economische crisis meer dan behoorlijk doorstaat. Zonder Uplace. Zonder onnodig extra fijn stof en zonder onnodige extra mobiliteitsproblemen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Benno Boeters is freelance journalist voor Technisch Weekblad.

De weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere is het grootste Nederlandse wegenbouwproject van dit decennium. Maar liefst vier miljard euro bedraagt de investering voor de 63 kilometer snelweg van de A9, A10 Oost, A6 en A1. Op 1 maart gaf minister Schultz-Van Haegen van Infrastructuur en Milieu het startsein.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Welke plaats geven we aan de auto in de stad? Het thema zal de komende maanden meer en meer op de voorgrond komen. Mobiliteit wordt allicht hét strijdpunt waarmee de partijen de politieke arena zullen betreden en de druk van de vierwieler op buurten en wijken speelt daarin een cruciale rol. Het saturatiepunt is namelijk al geruime tijd bereikt. En dan bedoelen we niet alleen op straat, maar ook in de geesten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Buurtbewoners die zich verzetten tegen de geplande verkaveling in het gebied Groeningen krijgen gelijk van de Raad van State. De Raad heeft in januari een arrest geveld, dat nadelig is voor het project Groeningen.

Verkavelaar Extensa bereidt in samenwerking met het gemeentebestuur een nieuwe verkaveling voor in het gebied tussen de Pierstraat, de Groeningenlei en de E19. Het verkavelingsplan voorziet 350 nieuwe wooneenheden. De Vlaamse Overheid moet daarvoor eerst het gebied omzetten van woonuitbreidingsgebied naar woongebied.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

‘Voor onze leefbaarheid. Red den berm (bis)'. Dat staat te lezen op verschillende spandoeken die de oude spoorwegberm langs de R11 sinds zondagnacht tooien.

De geurilla-actie werd inmiddels opgeëist door de actiegroep R11mis. Geen verrassing natuurlijk. R11mis voert al een tijdje actie tegen de plannen die ter tafel liggen rond de R11bis. Dat is de verbindingsweg tussen de E19 in Wilrijk en de E313 in Wommelgem. Met een onder- en bovengronds luik moet deze volgens het Masterplan 2020 de knoop van het lokale verkeer ontrafelen én de Antwerpse Ring ontlasten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Aanpassing belasting auto’s noodzakelijk om luchtkwaliteit te verbeteren


Op vraag van het Vlaams Parlement werd de inwerkingtreding van de vernieuwde Belasting op In Verkeerstelling (BIV) uitgesteld, omdat er over grenzen van parlementaire meerderheid en oppositie de mening werd gedeeld dat het ontwerp van Decreet zoals beslist door de Vlaamse regering onvoldoende aanstuurt op vergroening en dus voor verbetering vatbaar is.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste lezer, mag ik u allereerst een gezond, succesvol en aangenaam 2012 toewensen? Het wordt een cruciaal jaar voor de toekomst van Europa en dus voor de hele wereld, maar ook in Antwerpen staan er belangrijke gebeurtenissen op stapel.

In het laatste jaar van de legislatuur worden nog heel wat grote projecten afgewerkt en opgestart. Het meest opvallend is de aanvang van de ambitieuze heraanleg van de Scheldekaaien aan Sint-Andries, het begin van een marathon die zou moeten eindigen in 2028. Daarnaast springen dit jaar de heraanleg van de De Keyserlei en de Suikerrui in het oog.

Pages