leefbaarheid

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een meerderheid van de Vlamingen denkt dat de auto in 2050 minder aanwezig zal zijn in het straatbeeld en dat er veel meer zal worden geïnvesteerd in openbaar vervoer. Dat moet blijken uit de enquête ‘Ruimte voor morgen’ van de Vlaamse overheid. Of die Vlamingen gelijk krijgen, zal pas over veertig jaar blijken. Maar het is in ieder geval hoopgevend dat een groot deel van de bevolking er zo over denkt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Greenpeace bevestigt verantwoordelijk te zijn voor de nota 'Capital Solutions for Brussels'. In deze nota over de bereikbaarheid van Brussel en de Vlaamse rand werden een aantal fictieve elementen opgenomen. De logica waarmee de bevoegde overheden hun huidige beleid voeren werd tot het uiterste doorgetrokken: een immens brede Brusselse ring, de reconversie van woon- naar industriezones bij de luchthaven en een massa extra vrachtwagens. Dat deze plannen geen complete fictie zijn, blijkt uit de inhoud van het START-plan dat Greenpeace vandaag op zijn website publiek onthult.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

OPEN BRIEF

Geachte leden van het Vlaamse Parlement, geachte Ombudsdienst Vlaamse Regering,

Op zondag 18 oktober vindt het referendum over de Oosterweelverbinding plaats. Die dag wordt een hoogdag van de democratie omdat Antwerpenaars dan hun stem pro of contra de Oosterweelverbinding mogen uitbrengen en zo mogen participeren in het politieke proces. Dit referendum werd afgedwongen door burgers voor burgers en biedt de mogelijkheid aan elke Antwerpenaar om zelf, in eer en geweten, een oordeel te vellen over de Lange Wapper en de Oosterweelverbinding.

Pages