leefbare stad

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minister-president Charles Picqué (PS) is gekant tegen de plannen voor de uitbreiding van de Ring zoals die in het Vlaamse Milieueffectenrapport (MER) naar voor geschoven worden. Dat bevestigt zijn kabinet (PS) aan brusselnieuws.be. Het MER pleit onder meer voor een dubbeldeksring. .Minister-president Charles Picqué is tegen de "huidige plannen van de Vlaamse regering voor de uitbreiding van de Ring rond Brussel". Zo bevestigt zijn kabinet. Picqué vraagt dat de Vlaamse regering met ons onderhandelt over haar plannen."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ademloos en stRaten-generaal, de actiegroepen die de plannen voor de Oosterweelverbinding bestrijden, starten morgen een nieuwe publiekscampagne. Met informatievergaderingen en affiches willen ze de Antwerpse bevolking overtuigen dat hun Meccano-alternatief meer te bieden heeft voor een "leefbare stad" dan de plannen van de Vlaamse regering om met tunnels op het BAM-tracé de Antwerpse Ring rond te maken.