Leefmilieu

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Uplace, het reusachtige winkelcomplex dat onder de brug van Vilvoorde in Machelen moet verrijzen, lijkt verder weg dan ooit. Uplace krijgt opnieuw een ongunstig advies van de administratie Leefmilieu. Dat blijkt uit een document dat De Morgen kon inkijken.

Het dossier van shoppingcenter Uplace zit volledig in de knoop. In een advies aan de Vlaamse Milieuvergunningscommissie maakt de administratie Leefmilieu brandhout van de milieustudie die de Vlaamse overheid liet uitvoeren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag besliste de Vlaamse regering  op voorstel van minister Crevits  om de Brusselse ring uit te breiden. Naast drie centrale rijvakken voor doorgaand verkeer komen er  twee extra rijstroken voor bestemmingsverkeer. Tien rijstroken in totaal dus, met de optie om later uit te breiden naar twaalf. Milieu- en mobiliteitsorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Brusselse Raad voor het Leefmilieu, Greenpeace, Netwerk duurzame Mobiliteit en Fietsersbond zijn uiterst teleurgesteld.  

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In het kader van zijn economische ontwikkeling zet België zich onder meer in voor zijn logistieke functie als doorvoerland. Transport en mobiliteit staan echter niet los van gezondheid. Dit rapport brengt zowel de positieve als negatieve effecten van transport en mobiliteit op de gezondheid in kaart: luchtverontreiniging, geluid, verkeersongevallen, psychosociale effecten en impact op fysieke activiteit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

“In het debat over de bedrijfswagens proberen de autofederaties Febiac, Federauto en Renta vandaag opnieuw te bewijzen dat water bergop  stroomt. Het gebruik van een bedrijfswagen is volgens deze autosectorfederaties goedkoper dan een particuliere wagen, maar toch zou het niet tot meergebruik leiden en zelfs een positief effect hebben op het leefmilieu. Dat is een compleet foutieve conclusie.  Het tegendeel is al lang bewezen. ”

Dat zegt Mathias Bienstman, beleidsmedewerker van Bond Beter Leefmilieu.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hierbij de persmededeling van het Europees Hof in verband met een recent arrest.

Voor de eerste maal werd een land veroordeeld omdat het  geen maatregelen had genomen ter bescherming van het gezond leefmilieu.

Het lijkt vergezocht, maar de situatie in Napels, waar het vuil jaren niet opgehaald werd, en de situatie in Antwerpen met lawaai en fijn stof overlast zijn wellicht meer te vergelijken dan u denkt.

 

http://snipurl.com/22lld9v

 

Pages