leefomgeving

Vandaag publiceren we het vierde en laatste deel van onze jongerenenquête Generatie 2018. Vier krantendagen lang zagen we een rijk palet aan meningen en standpunten voorbij komen. Een representatief staal van 800 jonge Antwerpenaars tussen 15 en 21 jaar gunde ons een blik in denken, doen en dromen. Over drie jaar kunnen ze voor het eerst naar het stemhokje en zullen partijen hengelen naar de voorkeur van die nieuwe kiezers. 35.000 man/vrouw sterk. Het is een nuchtere, realistische groep, dat jong Sinjorengeweld.

Waarom is in Vlaanderen kmo-land nog geen enkele bedrijfsleider op het idee gekomen om zijn return on investment in het vakje woon-werkverkeer te optimaliseren? Daarom, beste ondernemer, vestig ik uw aandacht op een panklare opportuniteit voor de private sector. Bouw zelf mee aan een goed fietsnetwerk.

Door Chris Brouwers, diensthoofd Mobiliteit van de provincie Antwerpen. Schrijft in eigen naam

 

Eindstreep is een volledig klimaatneutrale provincie

Wat woon-werkverkeer betreft, is de provincie Antwerpen topscoorder. Bijna 70% van het personeel komt op een duurzame manier naar het werk. De overige 30% gebruikt de wagen. In het gemiddelde bedrijf in Vlaanderen ligt deze verhouding exact omgekeerd.

De helft van het personeel (ca 1.700 medewerkers) neemt minstens af en toe de fiets. Op de centrale administratie komt zelfs 70% duurzaam naar het werk, met de fiets dus of met het openbaar vervoer. De cijfers, zwart op wit:

afbeelding

Een goede luchtkwaliteit en een eigen tuin zijn de belangrijkste aspecten die op het vlak van leefmilieu, voor een Vlaming zijn leefkwaliteit bepalen. Ook stilte en netheid in de eigen buurt, een frisse natuurlijke geur, voldoende veilige voet- en fietspaden en groene landschappen zijn erg bepalend voor de leefkwaliteit op de woonplaats van de Vlaming. Dat blijkt uit een studie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie die polst naar de perceptie die Vlamingen hebben van hun milieugerelateerde leefkwaliteit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering besliste om toch door te gaan met het BAM-tracé ('Oosterweel is op financieel drijfzand gebouwd', Knack nr. 8). Wie echter het MER onder de loep houdt, ziet dat dit hele rapport op maat van de BAM is geschreven en de toets van de objectiviteit niet kan doorstaan.

Wat de hele regeringsbeslissing ongeloofwaardig maakt.

Er zal worden gewerkt met gedifferentieerde tolheffing, maar voor auto's blijft de Kennedytunnel gratis.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
Amsterdam, 28 november 2012 – Milieudefensie begint een rechtszaak tegen de overheid vanwege het afschaffen van de 80-kilometerzones op de stadssnelwegen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Wij toonden in een bezwaarschrift bij Rijkswaterstaat aan dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onzorgvuldig is omgesprongen met het berekenen van de extra luchtvervuiling die door de snelheidsverhoging tot stand komt. Desondanks draait het ministerie het besluit niet terug. Daarom stappen wij naar de rechter.

Pages