Liefkenshoektunnel

De Liefkenshoektoltunnel in Antwerpen bereikt soms zijn verzadigingspunt tijdens de spitsuren. Om daar wat aan te doen wordt de tol voor trucks vanaf juli 's nachts fors verlaagd.

De raad van bestuur van de nv Tunnel Liefkenshoek - een dochter van BAM, dat op zijn beurt een dochterbedrijf van de Vlaamse overheid is - zette deze week het licht op groen voor een ingrijpende tariefverlaging.

Aan het Deurganckdok in de Antwerpse haven houden de twee grote terminals vanaf vandaag hun deuren tijdens de week de klok rond open. Dat moet de druk op de Antwerpse wegen fors doen verminderen. Want truckchauffeurs kunnen voortaan dus ook 's nachts hun vracht komen laden of lossen. Om die nachtelijke trafiek nog meer te stimuleren, vragen de havenbedrijven om de tol in de Liefkenshoek 's nachts te halveren. Of zelfs helemaal af te schaffen.

De Vlaamse regering en de actiegroepen hebben een 'historisch' akkoord bereikt in het lang aanslepende Oosterweeldossier.

 

De Vlaamse regering en de actiegroepen hebben een historisch compromis gesloten over de Oosterweelverbinding. Omdat alle partijen zich kunnen vinden in het 'Radicaal haventracé' laten de actiegroepen hun procedure voor de Raad van State vallen. Ademloos, stRaten-generaal en Ringland hadden sinds begin deze maand voldoende handtekeningen voor een referendum, maar ook dat laten ze nu achterwege.

Vlaams mobiliteits-minister Ben Weyts wil de Liefkenshoektunnel niet tolvrij maken. Steeds meer politieke partijen - ook uit de meerderheid - lanceerden dat voorstel om op korte termijn iets te doen aan het fileleed in en om Antwerpen. Maar de minister zei vanmiddag in de commisie mobiliteit dat het tolvrij maken geen wonderen zal doen. Weyts laat wel onderzoeken of bedrijven hun transportbeleid zouden veranderen, mocht de tunnel 's nachts tolvrij worden gemaakt. Maar ook daar gelooft de minister niet echt in.

Staatsecretaris Philippe De Backer van Open-VLD pleit voor het 'permanent' tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel, een uitspraak die het Burgerplatform Liefkenshoek Tolvrij toejuicht.


Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) vraagt zich af hoe de inkomsten van 77 miljoen euro zullen gecompenseerd worden. Volgens Weyts bereikt de tunnel vandaag in de spits trouwens nu al zijn maximumcapaciteit van 90 procent. Hij verwijst ook naar het proefproject uit 2015, waarbij de file gewoon verschoof naar de Tijsmanstunnel.

Na de oppositie en het burgerplatform Liefkenshoek Tolvrij, is nu ook regeringspartij Open VLD gewonnen voor het tolvrij maken van de tunnel. Het zou een van de snelle maatregelen kunnen zijn om de files rond Antwerpen aan te pakken.

Maar ook die andere regeringspartij, CD&V, kijkt naar de Liefkenshoektunnel als een mogelijk deeltje van de oplossing. Vlaams Parlementslid Dirk De Kort heeft bovendien nagedacht over hoe dat zou kunnen, en over het compenseren van de minder inkomsten bij het eventueel tolvrij maken.

Eén jaar voor de verkiezingen klinkt plots de roep om de tol aan de Liefkenshoektunnel af te schaffen. Maar is dat wel een goed idee?
Waarover gaat het?


Federaal staatssecretaris (en Antwerps lijsttrekker) Philippe De Backer (Open Vld) schaart zich plotseling achter de oproep van het burgerplatform Liefkenshoektolvrij, dat - zoals de naam doet vermoeden - de tol in de tunnel wil schrappen. Volgens het burgerplatform is de economische schade door de files nu oneindig veel groter dan de 77 miljoen euro tolinkomsten die de tunnel zouden opbrengen.

Pages