Liefkenshoektunnel

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het effect van de komende verhuizing van de MSC containertraffiek op de Antwerpse verkeerssituatie wordt op scherp gezet door Trends. De Oosterweel zal daar de eerste 8 jaar niets aan veranderen. Eindelijk een stuk degelijk beleid, vertrekkende van de bestaande structuren natuurlijk wel. Maar dit veronderstelt het afbreken van enkele heilige huisjes, daadkracht en politieke moed. Die voorwaarden ontbreken tot nu toe volledig, het afbreken van Doel daarentegen...

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er komt veel kritiek op een studie van het Vlaams Verkeerscentrum waaruit blijkt dat een tolvrije Liefkenshoektunnel nauwelijks effect zal hebben op de files op de E17. De actiegroep Liefkenshoektolvrij.be stelt de parameters in vraag en spreekt van volksbedrog.

"Er wordt bijna met geen woord gerept over de effecten op de Waaslandtunnel", zegt Paul Schietekat.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bevers gemeenteraadslid Luc Maes (Open Vld) is niet te spreken over de conclusies van de meest recente studie met betrekking tot het eventueel tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel.

"Het wordt een klucht die de betrouwbaarheid van dergelijke studies nog maar eens aantoont", stelt Maes. Hij is verbaasd dat enkele jaren geleden studies aantoonden dat een tolvrije tunnel wel effect zou hebben op de files. "En nu plots niet meer", reageert Luc Maes.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De nieuwe studie over de tolvrije Liefkenshoektunnel baseert zich op dezelfde gegevens als de vorige studie van de situatie in 2009, en bevestigt wat we reeds wisten. “Er is wel degelijk een effect op de Ring rond Antwerpen en op de filedruk in de Kennedytunnel. Degenen die anders beweren zijn van slechte wil, lezen niet goed of hebben de studie zelfs niet bekeken,” aldus Dirk Peeters (Groen).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Woord & wederwoord

Een studie schiet een tolvrije Liefkenshoektunnel af. Goed voor minister Hilde Crevits, die niets wil weten van een proefproject om de reële effecten te meten. Voor de actiegroep Liefkenshoektolvrij.be is dit weer een slag in het gezicht van de burger, de federaties en alle Wase gemeentebesturen die unaniem een motie goedkeurden om de tunnel tolvrij te maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Regeringspartij CD&V benadrukt dat de 33 snelle maatregelen een goede tussentijdse oplossing zijn in de aanloop naar grotere structurele ingrepen. Het idee om de Liefkenshoektunnel twee uur per dag tolvrij te maken, zien ze niet zitten, omdat die ingreep weinig effectief zou zijn. Oppositiepartij Groen sluit zich daarbij aan. Zij klagen bovendien het gebrek aan transparantie van het MER aan.

 

Pages