Liefkenshoektunnel

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil de tol behouden als spaarpot voor de financiering van het Masterplan 2020. Of denkt de sp.a daar anders over, nu ze in Antwerpen in de oppositie is beland?

 

De nv Tunnel Liefkenshoek moet nog tot in 2037 elk jaar een concessievergoeding betalen aan BAM, de beheersmaatschappij van de Vlaamse overheid. Die financiert daarmee de projecten van het Masterplan 2020, in afwachting van de tolopbrengsten van de Oosterweelverbinding.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

"Sp.a pleit ervoor om een snelheidsverlaging op de Ring in te voeren", zegt Toon Wassenberg, die op de zevende plaats staat van de Stadslijst. "We willen dat auto's en vrachtwagens er nog maar 70 kilometer per uur mogen rijden. Ik woon zelf op een halve kilometer van de Ring en hoor tot in mijn living het lawaai van voorbijrazend verkeer. Opvallend is dat als er een file staat, dat de geluidsoverlast serieus daalt. 's Avonds en 's nachts is er meestal vlotter verkeer en dan stijgt de geluidsoverlast. Als je de snelheid van het verkeer vermindert, daalt de geluidsoverlast ook.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het vrachtverkeer van en naar de Antwerpse haven betaalt elk jaar liefst 23 miljoen euro tol aan de Liefkenshoektunnel. De havengemeenschap pleit al langer voor korting op die dure tarieven aan de enige tolweg in Antwerpen, en vraagt nu dat de tolpleinen helemaal worden afgeschaft als het rekeningrijden voor vrachtverkeer wordt ingevoerd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In alle stilte heeft de BAM bij het Nederlandse ingenieursbureau Grontmij een nieuwe studie besteld naar de haalbaarheid van de Oosterweelverbinding, vooral met betrekking tot de werken op Rechteroever. Vlaams volksvertegenwoordigers Ivan Sabbe en Jurgen Verstrepen vinden het ongehoord dat men hiermee de belastingbetaler nogmaals op kosten jaagt voor studies en ontwerpen voor werken waarvan niet eens zeker is dat ze zullen kunnen worden uitgevoerd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De voorbije zes jaar wijzigde het vrachtverkeer rond Antwerpen nauwelijks. Amper 4,6% van het totale verkeer rond Antwerpen zijn vrachtwagens die de haven als bestemming hebben.


• Wie in de haven of op de Ring rijdt, voelt zich soms omgeven door een muur van vrachtwagens. En toch valt het al met al nog mee met de drukte.
Dat blijkt nu uit de tweede telling in zes jaar die het Antwerpse Havenbedrijf organiseerde. De cijfers verschillen nauwelijks van elkaar.

Ongeluksvrije dag (gezocht)

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Van alle vrachtwagens die op een doordeweekse dag de snelwegen rond Antwerpen aandoen, is gemiddeld 24 procent bestemd voor de Antwerpse haven. Meer dan de helft is doorgaand verkeer, en ongeveer een kwart heeft een lokale bestemming, ergens in Antwerpen of in het Waasland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Gemeentelijk Havenbedrijf, verkregen uit metingen met 67 camera's.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het idee van stRaten-generaal om een lighttrain aan te leggen door de Kempen tot aan het vliegveld van Malle en zo de mobiliteitsproblemen in de regio aan te pakken, wordt door de burgemeesters van Malle en Zoersel afgeschoten en zelfs als grof bestempeld. Ik ben het niet altijd eens met stRaten-generaal of Ademloos, maar dit voorstel verdient meer onderzoek. Lighttrains bewijzen in het buitenland hun efficiëntie. Over het tracé kan uiteraard gediscussieerd worden. Ook het idee om de luchthaven van Deurne te verplaatsen naar Malle, is interessant.

Pages