Liefkenshoektunnel

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ademloos heeft een nieuw voorstel om op korte termijn de verkeersproblematiek op te lossen. 'MUSAR' focust ook op de medische kant van verkeersoverlast.

De actiegroep Ademloos heeft binnen de Plan-MER-procedure voor de Oosterweelverbinding een nieuwe variant voorgesteld om op korte termijn iets te doen aan de verkeersellende in en rond Antwerpen. Het voorstel heet 'MUSAR', wat staat voor 'Medisch Urgentieplan Sanering Antwerpse Ring'.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

In het Vlaams parlement kwam de voorzitter van de nv Liefkenshoektunnel vandaag uiteenzetten wat er zou gebeuren als die Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt zou worden. Maar volgens de Vlaamse regering laten Europese richtlijnen niet toe dat dat zal gebeuren. Een tolvrije Liefkenshoek komt er dus niet. Minister Crevits wil ook de geplande gevangenis in Beveren niet opschuiven ten voordele van het Meccanotracé.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het voorstel van Vlaams parlementslid Dirk Peeters (Groen!) om de Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij te maken, werd door de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement verworpen. ‘De Vlaamse regering is niet in staat om op korte termijn een oplossing te realiseren voor de mobiliteitsproblemen op de Antwerpse ring. Groen! komt nu met een constructief voorstel voor een tussentijdse oplossing. Maar dat wordt cynisch van de tafel geveegd. Op die manier berust men in de files', stelt Peeters.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

300.000 euro voor tolvrije Liefkenshoek

Het Vlaamse Gewest moet zo'n 300.000 euro 'schaduwtol' betalen aan de uitbater van de Liefkenshoektunnel. Die werd afgelopen maand zeven keer tolvrij gemaakt om de verkeerschaos op de Antwerpse Ring op te lossen.

'Schaduwtol' wil zeggen dat chauffeurs gratis door de tunnel mogen en dat het Vlaamse gewest achteraf het tolgeld van 18 euro per vrachtwagen of 5,5 euro per auto aan de privé-uitbaters betaalt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Verscheidene actiegroepen pleitten vanmiddag nogmaals voor het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Daarbij kregen ze de steun van politieke partijen GROEN! en PVDA. Door de tolheffing vermijden veel weggebruikers de tunnel, waardoor de andere wegen rond Antwerpen zwaarder worden belast. Vandaag was het trouwens exact twinitig jaar geleden dat de tunnel openging voor het verkeer, en die verjaardag werd dus aangegrepen om de - intussen oude - vraag nog eens in de verf te zetten..

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

KALLO
De actiegroepen Liefkenshoek-tolvrij en W-eb hebben gisteren een bloemenkrans neergelegd in de berm van de Liefkenshoektunnel. Een symbolische actie ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de tunnel. «We vragen al jaren om de tunnel tolvrij te maken, maar krijgen jammer genoeg nergens gehoor», zegt Paul Schiettekat.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zondagochtend vierden vierden de actiegroepen LHT Tolvrij en W-EB aan de Liefkenshoektunnel de twintigste verjaardag van de tunnel. Op Groen! en de PvdA na, stuurden alle andere politieke partijen hun kat. Bekijk het videoverslag.
Groen! is voorstander van het idee om de Liefkenshoektunnel alvast bij wijze van experiment enkele maanden tolvrij te maken. Dan kan grondig geëvalueerd worden of het tolvrij maken van de tunnel, de verkeersdruk op de Kennedytunnel en de Antwerpse ring verzacht.

Pages