luchetvervuiling

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Deze week maakte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het jaarrapport 2011 over luchtkwaliteit in Vlaanderen bekend, samen met een rapport dat evolutie van de Vlaamse lucht in de afgelopen tien jaar beschrijft. De algemene conclusie is dat de luchtkwaliteit sinds begin deze eeuw verbeterd is. Zo werd in 2000 één Vlaming op twee blootgesteld aan te hoge concentraties fijn stof, in 2011 is dat één op drie. De geboekte vooruitgang blijkt vooral toe te schrijven aan saneringen bij industriële installaties, gecombineerd met stringente Europese wetgeving.