Luchtbal

Wie volgende week op de Antwerpse ring richting Gent de afrit Merksem/Antwerpen-Centrum neemt, moet met verkeershinder rekening houden. Van 25 tot en met 29 april wordt een deel van de afrit aan de zijde van Luchtbal opgeschoven naar de spoorlijn. Daardoor zijn er aan het einde van de afrit slechts 2x1 in plaats van 2x2 rijstroken beschikbaar.Waar de huidige afrit ligt, bouwt de aannemer een diepwand als voorbereiding voor de bouw van een leidingenkoker onder de ring. Dat kadert in de toekomstige aanleg van de Oosterweelverbinding.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Jarenlang was het terrein van 2,5 hectare op de hoek van de Groenendaallaan en Noorderlaan, dat eigendom is van vervoersmaatschappij De Lijn, het parkeerterrein van bioscoopcomplex Kinepolis. Anderhalve maand geleden kwam een einde aan die overeenkomst. Op 1 januari 2014 startte de erfpachtovereenkomst die De Lijn voor een periode van 99 jaar aanging met de Turnhoutse projectontwikkelaar Heeren Group.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering zou voor eind 2012 de knoop doorhakken over het tracé dat de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven zal volgen. Maar de beslissing is uitgesteld.

Naast het tracé 'Lange boortunnel' en het tracé 'Bundeling met R11/spoorlijn 15 (Mortsel-Lier)' worden er nu twee alternatieve tracés onderzocht. Daarom zal de Vlaamse regering ten vroegste na de zomer in 2013 een beslissing nemen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Luchtbal = fijnstofwijk

Europa heeft een duidelijke regel voor fijn stof: de dagnorm - 50 microgram per kubieke meter - mag niet meer dan 35 keer in een heel jaar worden overschreden. En dat is nu al 39 keer gebeurd in de omgeving van de Luchtbal.

Fijn stof is puur luchtvervuiling. Het zijn vaak kleine roetdeeltjes die uit de uitlaat van de auto komen. Aan de Luchtbal is een samenloop van verkeer dat naar de haven gaat en naar de ring rond Antwerpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Wijk Luchtbal in Antwerpen is de 3de plaats in ons land waar de jaarnorm voor fijn stof is overschreden. De luchtkwaliteit is er echt ondermaats.

Europa heeft een duidelijke regel voor fijn stof: de dagnorm - 50 microgram per kubieke meter - mag niet meer dan 35 keer in een heel jaar worden overschreden. En dat is nu al 36 keer gebeurd in de Luchtbal.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Antwerpen

Het stadsbestuur wil de snelheid op de Noorderlaan van 70 kilometer per uur terugbrengen naar 50 kilometer per uur.

Er wordt gewerkt aan een eerste ontwerp voor de heraanleg van de Noorderlaan. Die klus wordt door het Vlaams Gewest uitgevoerd. Om de verkeersveiligheid te verhogen, vraagt het stadsbestuur aan Vlaanderen om de snelheid op de Noorderlaan van 70 naar 50 kilometer per uur te verlagen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr het gaat om het overschrijden van de jaarnorm voor stikstofdioxide. Er hangt ons een flinke boete van Europa boven het hoofd. In plaats van aan het probleem te werken hebben ze een heel dossier met "flankerende maatregelen" opgesteld, maar het allerbelangrijkste: het verminderen van dieselwagens staat er niet bij.

zie http://www.ademloos.be/nieuws/te-veel-stikstofdioxide-antwerpen

 

Pages