luchthaven Deurne

De luchthaven van Deurne verspreidde de voorbije weken een promofolder ‘Luchthaven buurt’. Daarin wordt de indruk gewekt dat de resultaten van het Antwerpse luchtkwaliteitsonderzoek CurieuzeNeuzen aantonen dat het vliegverkeer geen noemenswaardige luchtvervuiling veroorzaakt rond de luchthaven en dat de normen voor fijnstof in de buurt van het vliegveld niet overschreden worden.

CurieuzeNeuzen distantieert zich van goednieuwsshow in buurtkrant luchthaven


De luchthaven van Deurne gebruikt in zijn buurtkrant gegevens uit het onderzoek van CurieuzeNeuzen om aan te tonen dat de luchtkwaliteit er beter is dan elders in de stad. “Een foute gevolgtrekking”, zegt Filip Meysman, die het luchtkwaliteitsonderzoek leidt. “Wij doen onderzoek naar fijn stof, afkomstig van wegverkeer. Niet naar ultrafijn stof.”

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De werkzaamheden aan de ondertunneling van de Krijgsbaan, langs de luchthaven van Deurne, zijn gestart. De tunnel moet er komen om de luchthaven in regel te stellen met de internationale veiligheidsvoorschriften. Het project kost zo'n 54 miljoen euro, en tegenstanders vragen zich af of dat bedrag te rechtvaardigen is, want de trafiek op de luchthaven neemt jaar na jaar af.
http://www.atv.be/item/eerste-spadesteek-ondertunneling-krijgsbaan
ATV-06-05-2013

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Aan: Jan Penris – Vlaams Parlement

Dag Jan,

Jan ik lees dat je in de commissie openbare werken gezegd hebt dat stRaten-generaal en Ademloos voorstander zouden zijn van het aanleggen van een tunnel voor de luchthaven van Deurne. Mij is daar niets van bekend.

Wij hebben een paar keer meegedaan aan inspraakmomenten over de aanleg van de R11 bis. Om redenen die we publiek hebben toegelicht hebben we ons daaruit teruggetrokken. Deze hadden alles te maken met het dubbelsporen beleid van de VLAREG, nl inspraak op R11 bis en sabotering van het alternatieve Meccanotracé.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als de R11 wordt ondertunneld, moet de groene spoorwegberm sneuvelen. Maar tegelijk ontstaat de mogelijkheid voor een nieuw park tussen de Prins Boudewijnlaan en de Dosfellei.

De spoorwegberm zou sneuvelen omdat ze moet worden omgewoeld voor de aanleg van een verzonken tunnel (cut-and-cover). Die tunnel zou breder moeten zijn dan de bovengrondse R11, om snelheden van 90 kilometer per uur voor het doorgaand verkeer mogelijk te maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering heeft nog steeds geen beslissing genomen over een mogelijke uitbater voor de luchthaven van Deurne. Ook over de uitbreiding van de veiligheidszone van de luchthaven is nog niets bekend. Dat moet tegen 2013 gebeuren, anders verliest de luchthaven haar internationale vergunning. Twee jaar geleden kondigde Minister van Mobiliteit Crevits aan dat een private partner de luchthaven zou gaan uitbaten én dat de Vlaamse regering de nodige infrastructuurwerken zou financieren. Dat alles heet een LOM-LEM structuur. Maar sinds die aankondiging is er nog niet veel veranderd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een Cessna Citation privéjet van de firma Flying Service is gistermiddag van de startbaan gegleden op de luchthaven van Deurne. De piloten onderbraken om onbekende reden hun opstijgmanoeuvre en schoven door de omheining tot op de Krijgsbaan. Gelukkig was het autoverkeer zoals gewoonlijk stilgelegd met de rode verkeerslichten. Het incident toont aan hoe gevaarlijk de situatie rond de Krijgsbaan wel is zonder een uitbreiding van de veiligheidszone.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Actieplannen geluidshinder goedgekeurd

Op 23 juli 2010 heeft de Vlaamse Regering de actieplannen “wegverkeerslawaai fase 1”, “spoorverkeerslawaai fase 1” en “omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport” goedgekeurd. De actieplannen, waarvan de opmaak door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & gezondheid werd gecoördineerd, bevatten maatregelen om de geluidshinder in Vlaanderen te doen dalen.

Pages