luchthaven Deurne

afbeelding

De werkzaamheden aan de ondertunneling van de Krijgsbaan, langs de luchthaven van Deurne, zijn gestart. De tunnel moet er komen om de luchthaven in regel te stellen met de internationale veiligheidsvoorschriften. Het project kost zo'n 54 miljoen euro, en tegenstanders vragen zich af of dat bedrag te rechtvaardigen is, want de trafiek op de luchthaven neemt jaar na jaar af.
http://www.atv.be/item/eerste-spadesteek-ondertunneling-krijgsbaan
ATV-06-05-2013

afbeelding

Aan: Jan Penris – Vlaams Parlement

Dag Jan,

Jan ik lees dat je in de commissie openbare werken gezegd hebt dat stRaten-generaal en Ademloos voorstander zouden zijn van het aanleggen van een tunnel voor de luchthaven van Deurne. Mij is daar niets van bekend.

Wij hebben een paar keer meegedaan aan inspraakmomenten over de aanleg van de R11 bis. Om redenen die we publiek hebben toegelicht hebben we ons daaruit teruggetrokken. Deze hadden alles te maken met het dubbelsporen beleid van de VLAREG, nl inspraak op R11 bis en sabotering van het alternatieve Meccanotracé.

kruispunt Oude God

Als de R11 wordt ondertunneld, moet de groene spoorwegberm sneuvelen. Maar tegelijk ontstaat de mogelijkheid voor een nieuw park tussen de Prins Boudewijnlaan en de Dosfellei.

De spoorwegberm zou sneuvelen omdat ze moet worden omgewoeld voor de aanleg van een verzonken tunnel (cut-and-cover). Die tunnel zou breder moeten zijn dan de bovengrondse R11, om snelheden van 90 kilometer per uur voor het doorgaand verkeer mogelijk te maken.

afbeelding

De Vlaamse regering heeft nog steeds geen beslissing genomen over een mogelijke uitbater voor de luchthaven van Deurne. Ook over de uitbreiding van de veiligheidszone van de luchthaven is nog niets bekend. Dat moet tegen 2013 gebeuren, anders verliest de luchthaven haar internationale vergunning. Twee jaar geleden kondigde Minister van Mobiliteit Crevits aan dat een private partner de luchthaven zou gaan uitbaten én dat de Vlaamse regering de nodige infrastructuurwerken zou financieren. Dat alles heet een LOM-LEM structuur. Maar sinds die aankondiging is er nog niet veel veranderd.

afbeelding

Een Cessna Citation privéjet van de firma Flying Service is gistermiddag van de startbaan gegleden op de luchthaven van Deurne. De piloten onderbraken om onbekende reden hun opstijgmanoeuvre en schoven door de omheining tot op de Krijgsbaan. Gelukkig was het autoverkeer zoals gewoonlijk stilgelegd met de rode verkeerslichten. Het incident toont aan hoe gevaarlijk de situatie rond de Krijgsbaan wel is zonder een uitbreiding van de veiligheidszone.

afbeelding

Actieplannen geluidshinder goedgekeurd

Op 23 juli 2010 heeft de Vlaamse Regering de actieplannen “wegverkeerslawaai fase 1”, “spoorverkeerslawaai fase 1” en “omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport” goedgekeurd. De actieplannen, waarvan de opmaak door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & gezondheid werd gecoördineerd, bevatten maatregelen om de geluidshinder in Vlaanderen te doen dalen.

afbeelding

Voor de luchthaven van Deurne en de bedrijven die daaraan verbonden zijn, is de ondertunneling van de R11 een geschenk uit de hemel. Gisteren zei Vlaams minister-president Kris Peeters dat er voor die ondertunneling 45 miljoen euro opzij is gezet.

De ondertunneling van de R11 is prioriteit nr. 1 in het Oosterweeldossier, er ligt 45 miljoen € klaar om te starten.

Pages