luchthaven

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De ondertunneling van de Krijgsbaan (R11) in Deurne start in september of oktober. Dat zei minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het Vlaams Parlement.

Met een tunnel kan de Antwerpse luchthaven blijven voldoen aan de Europese veiligheidsnormen voor startbanen. Ten laatste begin 2013 moet alles in orde zijn. Intussen zit ook de aanstelling van een private uitbater voor de luchthaven in de laatste rechte lijn.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens Vlaams Minister van mobiliteit, Hilde Crevits, kan de ondertunneling van de R11 volgend jaar gewoon uitgevoerd worden, ondanks het feit dat er volgens sommigen een gebrek is aan een maatschappelijk draagvlak.

De R11bis moet de Antwerpse ring ontlasten. Maar hoe die ondertunneling moet gebeuren, is nog niet duidelijk.

Vanmiddag vroeg volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen hoe ver het dossier precies stond. Een verslag vanuit het Vlaams parlement.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De luchthaven van Deurne blijft in het sukkelstraatje zitten. Ondanks 4,5 miljoen euro aan dotaties, boekte de luchthaven vorig jaar toch weer een tekort van een half miljoen euro. Bij de Antwerpse luchthaven zelf nuanceert men de cijfers. Daar wijst men op het economische belang van de luchthaven voor Antwerpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De regionale luchthavens in Vlaanderen blijven op de sukkeltoer. Groen! pleit voor reconversie.

De financiële cijfers voor de luchthavens van Oostende en Deurne blijven zwak. In Oostende wordt nauwelijks winst gemaakt, Deurne tekent al jaren met rode cijfers. Voor Groen!-fractieleider Filip Watteeuw vormt het een aanleiding om zeker voor de Antwerpse luchthaven te pleiten voor een 'reconversieproject dat oog heeft voor de leefbaarheid van de buurt'.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De twee grote regionale luchthavens in Vlaanderen - Antwerpen en Oostende - hebben de voorbije tien jaar ruim 100 miljoen euro Vlaams overheidsgeld gekregen, terwijl hun omzet amper 70 miljoen euro bedroeg. Bovendien groeiden de dotaties voor de dagelijkse werking ook stelselmatig aan. "Onverantwoord", sneert Groen!-fractieleider in het Vlaams parlement Filip Watteeuw in De Standaard.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2010 maakten 162.840 vertrekkende en aankomende passagiers gebruik van de luchthaven van Deurne. Dat waren er 4% minder dan het jaar voordien.

De uitbaters van de luchthaven schrijven de lichte terugval toe aan het kleinere aantal lokale vluchten en trainingsvluchten. De klassieke lijnvluchten en charters deden het wel beter. Het aantal passagiers op lijnvluchten steeg met 5% tot 97.057. Het aantal dat een charter nam, verdapperde met 38% tot 3.118. De lijnvluchten naar London City en Manchester zijn goed voor bijna 63% van de passagiersaantallen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BOECHOUT - Naar aanleiding van de discussie over de Lange Wapper besliste de Vlaamse regering om op termijn een verbindingsweg aan te leggen tussen de N10 en de R11 (Krijgsbaan) met de bedoeling Borsbeek en Mortsel te ontlasten. Burgemeester Koen T'Sijen (PRO) en schepen van Openbare Werken Peter Willemen (CD&V) hadden hierover een onderhoud met Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V).

Pages