luchtkwaliteit

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2009 legden we in België meer dan 98 miljard voertuigkilometers af, een toename met 700 miljoen voertuigkilometer ten opzichte van het jaar voordien. Dat maakte de maakte de Federale overheidsdienst voor de statistiek eind december bekend. In 1990 werden nog 70 miljard voertuigkilometers afgelegd op onze wegen. Op 20 jaar tijd is het aantal afgelegde kilometer dus met een derde toegenomen, of in totaal met bijna 30 miljard kilometer.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Vlaams milieubeleid werpt vruchten af: volgens het rapport Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2009 is de lucht er in Vlaanderen beter op geworden. Uit de meetresultaten van 2009 blijkt dat de concentraties van de meeste schadelijke stoffen in de lucht zijn gedaald. Ook de dalende trend op vlak van uitstoot van vervuilende stoffen zet zich in 2009 door, zoals blijkt uit het rapport Lozingen in de lucht 1990-2009. Naast de saneringsinspanningen speelt ook de economische crisis mee in de dalende trend.

Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2009

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ja,  Greenpeace zit achter de nota 'Capital Solutions for Brussels'. Deze studie van het fictieve consultancybureau Garvida+ over de bereikbaarheid van Brussel en de Vlaamse Rand deed flink wat stof opwaaien in de media. Met deze hoax eisen we aandacht voor de impact die het totaalplaatje van de bestaande plannen kan hebben op de leefbaarheid van de Brusselse regio.


De Brusselse ring

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Mie Van den Kerchove van de Vlaamse Milieu Maatschappij volgt al jaren de evolutie van het milieu. Over het jaar 2010 heeft ze nu al conclusies getrokken en ze stelt vast dat een combinatie van volgehouden milieumaatregelen en de economische crisis de druk op het milieu verder doen dalen. De crisis geeft een extra stoot aan een trend die al eerder merkbaar was: Vlaanderen verbruikt minder energie en de industriële uitstoot daalt. Positief is alleszins dat Vlaanderen vooruit loopt op de Kyotodoelstelling en dat de luchtkwaliteit verder verbetert.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

SOS Zurenborg en stad raken het niet eens

De bewonersgroep SOS Zurenborg en het gemeentebestuur hebben begin september overleg gevoerd. De bewonersgroep heeft een aantal argumenten gegeven waarom het niet verstandig zou zijn om op de voorziene locatie tussen de Singel en Zurenborg meer dan 3000 nieuwe bewoners aan te trekken. Burgemeester Janssens en enkele schepenen luisterden naar de argumenten, maar de bewoners werden vervolgens zonder verdere beloftes naar huis gestuurd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op het kruispunt van de Wetstraat en de Kunstlaan hebben milieuactivisten gisteren de lucht gestofzuigd. Daarmee willen ze de slechte luchtkwaliteit en de alleenheerschappij van de auto in de verf zetten, tijdens de Week van de Vervoering.

Een twintigtal leden van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) en haar Franstalige tegenhanger hebben gisterenmorgen op het kruispunt van de Wetstraat en de Kunstlaan symbolisch actie gevoerd.

Pages