luchtkwaliteitsbeleid

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Zowel de Strategische adviesraad ruimtelijke Ordening (SARO) als de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Mina-raad) brachten recent hun advies uit over het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Beide adviesraden vinden dat het ambitieniveau van het nieuwe plan te beperkt is en er te weinig keuzes worden gemaakt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Online vragenlijst ivm de herziening van het Europese luchtkwaliteitsbeleid, voor experten en geïnteresseerde burgers

Van 10-12-2012 tot 04-03-2013 start de EU met een consultatie over het luchtkwaliteitsbeleid.
Naar de verspreiding van het ultrafijn stof (PM0,1) bestaat zo goed als geen onderzoek. Die informatie is nochtans belangrijk om de volksgezondheid te vrijwaren bij de inplanning van nieuwe stadsdelen of verkeersinfrastructuur.