luchtkwaliteitsplan

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Zowel de Strategische adviesraad ruimtelijke Ordening (SARO) als de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Mina-raad) brachten recent hun advies uit over het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Beide adviesraden vinden dat het ambitieniveau van het nieuwe plan te beperkt is en er te weinig keuzes worden gemaakt.