luchtverontreiniging

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Belgische apothekers verkopen tegenwoordig jaarlijks 6,6 miljoen verpakkingen met medicijnen voor kinderen. Dat is een stijging met 6,4 pct ten opzichte van 2007. In totaal krijgen onze kinderen 107 miljoen pillen, druppels en vaccins toegediend. Dat bericht Het Laatste Nieuws op basis van recente cijfers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Europeanen vinden dat het de afgelopen 10 jaar met de luchtkwaliteit van kwaad naar erger gaat. Ze willen een strengere Europese wetgeving, prioriteit voor hernieuwbare energie en zijn bereid de auto aan de kant te laten staan. De Belgen zijn over het algemeen zelfs wat strenger dan de ‘gemiddelde Europeaan’. De houding van de Europeanen is goed nieuws bij de start van het Europese Jaar van de lucht. Het wordt nu tijd om ook echt werk te maken van oplossingen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

GENT - Er zijn hoge waarden van dieselroet gemeten op de Gentse stadsring R40. Dat blijkt uit metingen van het Gents Milieufront.

Vrijwilligers van Gents MilieuFront fietsten in november 2012 zeven weken lang door Gent met op hun rug een toestel dat roetdeeltjes meet. Uit de meetgegevens blijkt dat de concentraties van dieselroetdeeltjes hoger is op plaatsen waar veel gemotoriseerd verkeer is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen

In het kader van de herziening van het Gothenburg Protocol van de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties (UNECE) worden strengere emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen voor 2020 afgesproken. Tijdens de onderhandelingen zijn een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van de doelen geformuleerd en besproken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

China's grote steden zijn meer vervuild dan tot dusver officieel werd toegegeven. Dat zal volgens deskundigen blijken nu in 2012 een nieuwe meetnorm wordt ingevoerd, die ook fijne stof- en roetdeeltjes registreert.

De nieuwe meetnorm wordt ingevoerd na publiek protest vorig najaar, dat zich concentreerde in Peking. De Chinese hoofdstad kampt al jaren met ernstige luchtvervuiling, die de autoriteiten lang probeerden te bagatelliseren. Opvallend genoeg was het de Amerikaanse ambassade die als katalysator van het protest fungeerde.

Pages