luchtverontreiniging

 

Voor schonere lucht zijn we allemaal. Niemand vindt het een leuk idee dat kinderen in dampen van diesel, fijn stof en stikstofoxide ravotten op de speelplaats. Niemand vindt het normaal dat deze onzichtbare belagers van onze gezondheid ons leven verkorten. Gemiddeld met een jaar, stellen wetenschappers. Ze vergelijken slechte lucht inademen met tien sigaretten passief roken per dag. In Nederland worden twaalfduizend sterfgevallen per jaar gelinkt aan vervuilde lucht.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie eist vervuilde lucht wereldwijd jaarlijks drie miljoen doden. De OESO stelde vorig jaar al dat tegen 2060 elk jaar 6 tot 9 miljoen mensen voortijdig zullen sterven door luchtverontreiniging. Wat betekent dat voor ons land? Hoe slecht is de lucht die wij hier door onze longen jagen? En welke impact heeft dit op uw gezondheid? U mag uw adem inhouden tijdens het lezen van wat volgt.

 

 

In één dag tijd heb ik in de media vier groene items gelezen. Dat was tien jaar geleden nog ondenkbaar. Zo heb ik geleerd dat de werken aan Oosterweel in februari effectief van start gaan. Eindelijk zijn we op weg naar minder files en naar schonere lucht. Ik lees ook dat er maatregelen zullen worden genomen om de veiligheid van fietsers te verbeteren en dat er nieuwe fietsostrades zullen worden aangelegd.

Pages