luchtverontreiniging

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2009 is de luchtverontreining door de transportsector afgenomen. Volgens het meest recente jaarrapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) over luchtverontreiniging door transport is het echter mogelijk dat deze afname slechts een tijdelijk gevolg is van de economische neergang. Het Rapporteringsmechanisme voor transport en milieu (TERM) is een instrument waarmee de effecten van transport op het milieu worden onderzocht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Brandstoffen voor schepen moeten schoner. Dat vindt de Europese Commissie in haar strijd tegen luchtverontreiniging. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie i stelt voor het zwavelgehalte te verlagen.

De uitstoot van zwaveldioxide daalt dan met mogelijk 90 procent, aldus de commissie vrijdag in een verklaring. De uitstoot van fijne stofdeeltjes zou met 80 procent kunnen afnemen.

Het maximaal toelaatbare zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen in kwetsbare gebieden als de Noordzee moet begin 2015 zijn teruggebracht van 1,5 naar 0,1 procent.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Fijn stof is zowel op korte als op lange termijn bijzonder schadelijk voor de gezondheid. De stofdeeltjes zijn zo klein, dat ze tot diep in de longen kunnen doordringen. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten.
Fijn stof of PM (particulate matter) is de verzamelnaam voor vaste of vloeibare deeltje, kleiner dan 10 micrometer, die in de lucht zweven.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het was weer goed raak de voorbije dagen. Smogalarm en op slag worden er een aantal geesten beneveld. Deze keer was Luc Vanderkeelen, hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, het slachtoffer. Hij mocht zijn krantencommentaar toelichten in De Ochtend van Radio 1, zonder enig weerwerk van een deskundige. Nochtans hadden ze niet verder moeten zoeken dan Frank Deboosere, die nooit sneller rijdt dan 90km/u en dat perfect kan motiveren. Pet af voor die man.

Pages