luchtverontreiniging

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Belgie overlijden naar schatting 2000 mensen per jaar als accuut gevolg van het inademen van  luchtverontreiniging. En per jaar gaan er ook nog eens 8000 dood aan de lange termijn gevolgen. (Extrapolatie RIVM gegevens voor Nederland,  april 2003 zie hieronder.....) Dat RIVM rapport vermeldt ook: Bestrijding van de uitstoot van fijn stof valt te rechtvaardigen vanuit het voorzorgbeginsel.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag, 1 oktober, is het RIVM-rapport “Wonen in de IJmond, ongezond?” door Minister Cramer aan de Tweede Kamer aangeboden. In dat rapport wordt volgens Corus een genuanceerd beeld geschetst van de gezondheidssituatie in de IJmond. Eén van de conclusies uit het rapport is, dat als het gaat om een verhoogd voorkomen van longkanker, naast roken fijn stof een factor zou kunnen zijn. Het RIVM concludeert ook dat de verschillende onzekerheden niet toestaan stellige conclusies te trekken over de oorzaken van het verhoogd optreden van longkanker in de IJmond.

Pages