luchtvervuiling

België moet dringend het wagengebruik ontmoedigen, zegt een nieuw rapport van de Europese Commissie.


Luchtvervuiling kost België meer dan 8 miljard euro per jaar, zo schrijft de Commissie in een milieurapport voor ons land. Ze raamt het aantal verloren werkdagen per jaar op 2,5 miljoen als gevolg van ziekten die verband houden met luchtvervuiling.
 

De bewoners van de Borsbeekstraat in Borgerhout starten vandaag met eigen metingen van de luchtkwaliteit in hun straat. Voor hen scoort de stad met de invoering van de Lage Emissiezone een dikke onvoldoende.


Een twintigtal sociaal geëngageerde bewoners van de Borsbeekstraat hangen vandaag pancartes op aan de gevel waarmee ze willen duidelijk maken dat ze met opvangbuisjes de hoeveelheid schadelijke stikstofdioxidedeeltjes in hun straat gaan meten voor een periode van minstens 6 maanden.

Uit de resultaten van de bloedafnames van oktober 2016 zijn bij verschillende kinderen van de Moretusburgwijk in Hoboken verhoogde lood-in-bloedwaarden vastgesteld. Vijftien kinderen hadden waarden boven de tien microgram lood per deciliter bloed. Vier daarvan hadden waarden van boven de twintig.

Pages