luchtvervuiling

Donderdag enkel auto’s met oneven nummerplaat toegelaten in Madrid, vrijdag enkel even

 

In het centrum van de Spaanse hoofdstad Madrid wordt donderdag een systeem van alternerend rijden ingevoerd, zo heeft burgemeester Manuela Carmena bekendgemaakt. De maatregel, die een primeur is in Spanje, werd genomen nadat er een grote concentratie stikstofdioxide in de lucht werd vastgesteld.

 

De NEC richtlijn is een feit. Nadat het Europees Parlement het politiek compromis van de Raad had aangenomen, heeft de Raad dit op 8/12 bekrachtigd. De richtlijn werd op 17 december in het publicatieblad gepubliceerd. Lidstaten dienen deze om te zetten tegen 1 juli 2018 (zie bijlage p.15)

Childproof heeft geijverd via de verschillende standpunten, persberichten en brieven aan Europarlementariërs voor een betere bescherming van kwetsbare groepen, met name kinderen, wat geleid heeft tot de volgende paragraaf in de preambule van de NEC richtlijn:

Aandeel gezinnen en verkeer wel groter

 

De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen is vorig jaar blijven dalen in Vlaanderen. Wel neemt het relatieve aandeel van de gezinnen en het verkeer voor de meerderheid van de luchtverontreinigende stoffen toe.
 

Pages