luchtvervuiling

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Onderzoekers van de University of Massachusetts, uit Californië en Zwitserland hebben de kosten geschat van kinderastma veroorzaakt door luchtvervuiling, die op haar beurt veroorzaakt wordt door het autoverkeer. Ze stellen meteen vast dat de totale kosten van astma heel wat hoger zijn dan wat vroegere schattingen suggereerden, en dat de bewijzen tegen de auto als ernstige vervuiler zich opstapelen. Daarnaast zijn die kosten aanzienlijk hoger in regio’s met meer luchtvervuiling door autoverkeer.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Splinternieuwe dieselwagens stoten in werkelijkheid drie maal meer stikstofoxiden (NOX) uit dan toegelaten volgens de euronormen. “De huidige Europese testcyclus faalt, want die geeft aan dat de nieuwe dieselvoertuigen voldoen aan de euronormen. Als je dieselwagens een realistisch parcours laat afleggen blijken ze een stuk slechter voor de luchtkwaliteit dan benzinewagens,” zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. “De federale en Vlaamse overheid moet daarom dringend dieselwagens minder aantrekkelijk maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tussen de jaren 2000 en 2010 is de uitstoot van verontreinigde stoffen in de Antwerpse haven met meer dan 40 procent gedaald. Dat blijkt uit een bevraging die de werkgroep industrie van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland afnam bij 31 van de grootste industriële bedrijven uit de havenregio, inclusief de petrochemische cluster. De kentering kwam in een periode dat de economie sterk groeide.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen is een grote luchtvervuiler, vooral de haven en het drukke verkeer in de stad zijn de boosdoeners. Dat blijkt uit de fijn stof metingen van dit jaar, die liggen tot drie keer hoger dan die van vorig jaar. Vlaanderen riskeert een fikse boete omdat het de Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide niet haalt.

Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen riskeert een eerste boete te krijgen van Europa omdat het de normen voor fijn stof niet haalt. Dat schrijven de Coreliokranten.

Op 17 plaatsen in Vlaanderen is in 2011 de Europese norm voor fijn stof overschreden. In 2010 waren dat er maar vijf. Weersomstandigheden kunnen die scherpe stijging deels verklaren.

Fijn stof veroorzaakt longproblemen. Het dreigt ook duur te worden, want Europa kan boetes opleggen aan landen die de normen overschrijden. Zweden en Slovenië hebben er al een gekregen. Vlaanderen mag de zijne verwachten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nederweert en de Brabantse buurgemeente Asten fungeren als pilot-project voor het terugdringen van fijnstof.
Daarom is het noodzakelijk dat er maatregelen genomen worden om die concentraties terug te dringen. Het Rijk heeft een budget van 10 miljoen euro en beide gemeenten verwachten dat ze een substantieel deel van dat bedrag krijgen. Doel van de pilot is om uit te zoeken wat de meest geschikte maatregelen zijn. Het is de bedoeling dat die maatregelen dan vanaf 2013 worden toegepast.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dinsdag 20 december 2011, promoveert Marieke Dijkema van de GGD afdeling Leefomgeving aan de Universiteit van Utrecht.
Met haar proefschrift getiteld ‘Traffic related air pollution: spatial variation, health effects and mitigation measures’ wil Marieke Dijkema wetenschappelijk bewijs leveren over de gezondheidseffecten van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en potentiële maatregelen.

Pages