luchtvervuiling

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

'Clean Air in London' finds 1,148 schools within 150 metres of London roads carrying over 10,000 vehicles per day after scientists warn that traffic-related pollution exposure at school and home may both contribute to the development of asthma

CAMPAIGN UPDATE: 21 June 2011

Long-term exposure to air pollution may have contributed to all 15,800 deaths due to cardiovascular causes in London in 2009 (i.e. one in three of all deaths) at an average additional loss of life for each of these adults of some three years at typical ages (e.g. 15% below age 65)

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2010 haalden de energie gerelateerde CO2 emissies een driest record. Ze stegen spectaculair in vergelijking met het crisisjaar 2009 en lagen zelfs 5% hoger dan het vorige record uit 2008, berekende de IEA. Het Internationaal Energie Agentschap komt met een verbluffende vaststelling: als we onder de grens van 2ºC opwarming willen blijven, moet de toename in de CO2 uitstoot de komende 9 jaar lager zijn dan die in het afgelopen jaar. Geen evidente opdracht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

- Vrachtwagens moeten binnenkort betalen voor de vervuiling die ze veroorzaken, want deze voormiddag heeft het Europees parlement de invoering van het eurovignet met een ruime meerderheid goedgekeurd. EU-parlementslid voor SPA, Saïd El Khadraoui.
- Isabelle De Maegt, woordvoerder voor Febetra, reageert op de goedkeuring van het wegenvignet

Luister hier

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Member States look set to be able to charge heavy lorries, not only for the costs of infrastructure which is currently the case, but also to levy an additional charge to cover the costs of air and noise pollution, following a vote in the European Parliament tomorrow (Tues 7 June 2011). The new rules which revise the current "Eurovignette Directive" will also give Member States better tools to manage problems of congestion, with a new flexibility to vary the charge for heavy lorries (by up to 175%) at different times of the day.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Blootstelling aan autoverkeer is de belangrijkste externe ‘trigger’ voor een hartinfarct. Dat berekenden onderzoekers van de universiteiten van Leuven, Diepenbeek en het Zwitserse Basel. De resultaten verschenen in het gezaghebbende medisch tijdschrift The Lancet (26 februari 2011; 377: 732 – 740).
De studie analyseerde 36 studies waarin gekeken werd naar factoren die een hartaanval kunnen uitlokken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bij de aanpak van luchtverontreiniging door verkeer wordt vaak in eerste instantie aan mobiliteitsmaatregelen gedacht. Maar ook via ruimtelijke planning kunnen verschillende maatregelen worden genomen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid heeft een modelleringopdracht laten uitvoeren om de efficiëntie van enkele ruimtelijke maatregelen tegen lokale luchtverontreiniging door verkeer te bestuderen.

Pages