luchtwegen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De norm voor fijn stof is dit jaar al 16 keer overschreden. Dat is drie keer zo veel als in 2010 en verwacht wordt dat de Vlaamse lucht de komende maanden nog vaak tot smog zal verworden.

 

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) waarschuwt ook dat de nieuwe inschrijvingstaks de concentraties zal doen toenemen (DM 21/11). Maar wat is fijn stof ook alweer en wat doet het met u?

Wat is fijn stof?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Verontreinigde lucht bevat stofdeeltjes die in onze longen terechtkomen en ziektes veroorzaken. In het ergste geval zorgen ze ervoor dat de bloedstroom blokkeert, er klonters ontstaan en het risico op een hartaanval stijgt. Luchtvervuiling wordt niet alleen in verband gebracht met hartaanvallen en kanker, maar ook met ademhalingsproblemen. Astmapatiënten zullen sneller een aanval krijgen op dagen wanneer een hoge luchtvervuiling gemeten wordt.

Houd rekening met de volgende zaken voor een gezonder leven:

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Morgen 01-02-10
Het Centrum voor Milieukunde van Universiteit Hasselt is samen met een aantal binnen- en buitenlandse partners gestart met het opzetten van een informatiesysteem voor fijn stof. Door de samenwerking en uitwisseling binnen het Belgisch-Duits-Nederlands grensgebied van meetgegevens en procedures moet de luchtkwaliteit fors verbeteren, zo melden de initiatiefnemers.
 
Aandoeningen