Masterplan 2020

Verslag van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020: Elfde voortgangsrapportage 

Voortgangsrapportage Masterplan 2020 – Verrekeningen De Scheepvaart

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. Periodiek wordt een rapport opgesteld over hoe dit project evolueert. De leden van de commissie bespreken, samen met ministers Ben Weyts en Bart Tommelein en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, de elfde voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020.

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. Periodiek wordt een rapport opgesteld over hoe dit project evolueert. De leden van de commissie bespreken, samen met minister Ben Weyts en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, de tiende voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020. Ze maken ook kennis met Alexander D’Hooghe, intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring.

 

donderdag 10 december 2015, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck
 

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. De leden van de commissie wisselen van gedachten, samen met ministers Ben Weyts en Annemie Turtelboom, en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, over de negende voortgangsrapportage over het Masterplan 2020.

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. De leden van de commissie wisselen van gedachten, samen met ministers Ben Weyts, Joke Schauvliege en Annemie Turtelboom, en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, over het achtste voortgangsrapport over het Masterplan 2020. Ze bespreken met de Vlaamse ombudsman ook het eindverslag van een bemiddeling die de Vlaamse Ombudsdienst deed over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweelverbinding.

VOLG HET LIVE:

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Uit een nieuwe berekening van het Rekenhof blijkt dat er 7.294 miljoen euro nodig is voor de aanleg van het Masterplan 2020 voor Antwerpen. In de commissie Mobiliteit van de Vlaamse regering is vandaag uitleg gegeven over een stand van zaken van de werken.

De kosten zijn licht gestegen in vergelijking met eerdere berekeningen in 2011, toen ging het om 7,2 miljard euro.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

(20/06/2013) Vlotter verkeer, veiligere wegen en een grotere leefkwaliteit. Dat is het doel van het Masterplan 2020 in de Antwerpse regio. Het Masterplan omvat veel meer dan de Oosterweelverbinding alleen. Ongeveer 4 miljard euro van de 7,2 miljard aan totale investeringskost wordt aan andere projecten besteed. Het gaat om maatregelen die de verkeersdrukte, de ongevallen en het sluipverkeer in en om Antwerpen aanpakken.

Pages