meccano

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering kiest op basis van het MER (Milieueffectenrapport) weinig verrassend voor het BAM-tracé. Zogezegd 'een definitieve keuze'. Wat hoogst bedenkelijk is en bovendien weinig democratisch.Waarom weinig democratisch? Omdat Antwerpen in 2009 het BAM-tracé in een volksraadpleging wegstemde. De vraag die toen voorlag klonk immers zo: 'Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor een stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne?'

Slechte dag voor de Vlaamse regering: de Raad van State heeft actiegroep stRaten-generaal gedeeltelijk gevolgd in hun redenering. En dat wil zeggen dat het Oosterweel-project weleens volledig van tafel zou kunnen worden geveegd. Een aantal vormelijke elementen van de Oosterweel-overkapping zijn niet in orde, maar dat de alternatieven als het Meccano-traject zelfs niet bekeken werden door het MER, daar tilt de Raad het zwaarst aan.

 

De Vlaamse regering heeft dertig dagen de tijd om het miljardenproject Oosterweel te redden. Dat staat op losse schroeven omdat een alternatief tracé - met de naam Meccano - onvoldoende zou zijn onderzocht. Als de Raad van State dat ook oordeelt, dreigt vier jaar onderzoek voor niets te zijn geweest en staat het project even ver als in 2013. Een kaakslag voor de mobiliteit in Antwerpen.

De Raad van State legt een bom onder het Oosterweeldossier. Twee auditeurs uiten fundamentele kritiek op de manier waarop het milieurapport voor de Oosterweel tot stand is gekomen. Met name op Linkeroever. Het zogenaamde alternatieve Meccano-tracé is er nooit echt bekeken, en dat is volgens hen een zware fout. Als de Raad van State de auditeurs volgt, dan wordt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd, en wordt de bouw van de Oosterweel jaren uitgesteld.

Meerderheid Antwerpenaars wijst in enquête BAM-tracé van Vlaamse regering af

Zes op de tien Antwerpenaars willen een volledige overkapping van de Ring. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVox, in opdracht van Groen.
Begin september werd een representatief staal van duizend Antwerpenaars ondervraagd over mobiliteitsvraagstuk nummer één in hun stad: het sluiten van de Ring. Uit de resultaten blijkt onder meer dat 61 procent vindt dat de Ring volledig overkapt moet worden, zoals burgerbeweging Ringland dat voorstaat.

afbeelding

Laat het ons zo stellen: voor de Antwerpse tak van het onderzoeksbureau Antea loopt het momenteel niet vlotjes. Het bureau verrichtte de belangrijke mobiliteitsstudie voor het betwiste project Uplace. Dat onderzoek blijkt nu op zijn zachtst gezegd met heel losse schroeven in elkaar gedraaid. Mobiliteitsexperts van VUB en Universiteit Gent deden in opdracht van de stad Vilvoorde een doorlichting van die mobiliteitsstudie.

afbeelding

1. Introduction by the coordinator

Dear Readers,

Welcome to the second SEFIRA newsletter! Since the last newsletter in January 2014 we have made important steps forward to achieve our objectives. In particular, we laid down the basis for piloting a very innovative approach for understanding individual behaviours and choices using Discrete Choice Models in analysing the results of some choice experiments.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het lijkt complete stilstand in het dossier rond de Antwerpse Ring. Deze haalt nog enkel het nieuws vanwege nog meer files en ongelukken, statistieken die er één van de meest onveilige verkeerswegen van Europa van maken. Wel komt steeds meer aan de oppervlakte dat de Ring, door de gezondheidsrisico’s voor de omwonenden, een sluipmoordenaar is. Oplossingen lijken verder af dan ooit. Toch bestaan er al zeven scenario's.
 

Pages